nieuws

Facultatieve
Sponsors

Natuurbegraafplaatsen van Waarde: Nieuwe landelijke organisatie zorgt voor kwaliteit en continuïteit van natuurbegraafplaatsen

2 oktober 2014


Op verzoek van een aantal zelfstandige landgoederen en natuurorganisaties gaat Natuurbegraafplaatsen van Waarde de komende jaren verspreid over Nederland meerdere natuurbegraafplaatsen realiseren. De natuurbegraafplaatsen gaan functioneren op basis van een gezamenlijk organisatieprincipe. Daardoor wordt de kwaliteit en continuïteit van individuele natuurbegraafplaatsen gegarandeerd.

De initiatiefnemers van natuurbegraafplaatsen van Waarde zijn de al bestaande particuliere natuurbegraafplaatsen Hillig Meer in Drenthe en Weverslo in de Peel en het adviesbureau voor het landelijk gebied Eelerwoude. Deze organisaties hebben al veel ervaring met natuurbegraven en hebben samen alle benodigde expertise voor de ontwikkeling en exploitatie van natuurbegraafplaatsen in huis.

Waarde toevoegen

Zoals de naam aangeeft is de ambitie om consumenten duidelijkheid en zekerheid te bieden over de kwaliteit en continuïteit van echte natuurbegraafplaatsen. De nieuwe organisatie wil er voor zorgen dat particuliere natuurbegraafplaatsen op landgoederen en in natuurterreinen waarde toevoegen aan de natuur en het natuurbeheer en bijdragen aan een gezonde financiële basis.

Natuurbegraafplaatsen van Waarde streeft ernaar dat individuele natuurbegraafplaatsen voordeel opdoen van samenwerking en ondersteuning. Inmiddels hebben de eerste zes particuliere landgoederen en natuurorganisaties een intentie overeenkomst getekend om samen met Natuurbegraafplaatsen van Waarde de mogelijkheden van natuurbegraven op hun natuurterreinen te verkennen.

Van idee tot uitvoering

De aanpak is erop gericht om ten behoeve van landgoedeigenaren en natuurorganisaties natuurbegraafplaatsen te realiseren en te exploiteren. Natuurbegraafplaatsen van Waarde verzorgt daartoe het gehele voorbereidingstraject van oriëntatie op de mogelijkheden tot en met het proceduretraject. Als natuurbegraafplaatsen in gebruik zijn, verzorgt de organisatie ook de exploitatie. Door de concentratie van activiteiten in Natuurbegraafplaatsen van Waarde kunnen ondersteunende en facilitaire diensten zoals IT, personeelsbeleid, informatie, marketing communicatie en administratie effectief en efficiënt worden verzorgd.

Belangrijke kenmerken van deelnemende natuurbegraafplaatsen zijn:

 • Natuurbegraven is dienstbaar aan natuurontwikkeling, -beheer en -behoud;
 • Er is veel aandacht voor kwaliteit en continuïteit van de natuur en de natuurbegraafplaats;
 • De natuurbegraafplaats biedt de mens ruimte voor afscheid nemen, verwerken en gedenken waarbij respect voor de natuur voorop staat;
 • Deelnemers functioneren zelfstandig maar benutten het synergetisch effect van samenwerking;
 • Deelnemers zijn echte natuurbegraafplaatsen die voldoen aan de criteria die Brana, de branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen in Nederland, voor natuurbegraafplaatsen heeft vastgesteld.

  Reageer op dit artikel

  Reacties:


  nog geen reacties
  Uw reactie op dit artikel

 • Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

  Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

  Bel nu 088 - 605 1219

  Dag en nacht bereikbaar

  JA NEE