nieuws

Facultatieve
Sponsors

Natuurbegraafplaats moet bouwwerkzaamheden onmiddellijk opschorten

22 februari 2011

Natuurbegraafplaats Weverslo in Heide (Limburg) moet haar bouwwerkzaamheden en bouwplannen per onmiddellijk opschorten, dat meldt dagblad De Limburger. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en innovatie eist dat in een brief aan de eigenaar van de grond.

Het Rijk zegt dat eigenaar Peterink de Flora- en Faunawet heeft overtreden door bouwwerkzaamheden uit te voeren zonder daar eerst een ontheffing voor aan te vragen. De ontheffing is verplicht wanneer werkzaamheden worden verricht die invloed hebben op de natuur. Het Rijk vindt dat daar in dit geval sprake van is. Door bomenkap, de aanleg van een parkeerplaats, de graafwerkzaamheden bij het delven van graven en drukbezochte begrafenissen zouden beschermde dassen mogelijk verjaagd zijn of worden.

Peterink moet daarom voortaan jaarlijks verslag doen over de situatie van de dassen in het gebied. Wanneer blijkt dat de dassen door de activiteiten op de begraafplaats worden verstoord of dat de dieren wegtrekken moeten maatregelen worden genomen. Verder wil het ministerie dat Peterink alsnog ontheffing gaat aanvragen voor alle nog te verrichten werkzaamheden. De eigenaar laat in de krant weten dat het voor hem geen probleem is, hij zou toch niet van plan zijn geweest om op korte termijn te beginnen met de bouw. Het monitoren van de dassen is volgens hem een overbodige eis van het ministerie omdat dat al in het beheersplan zou zijn opgenomen. De brief van het ministerie zou verder geen gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

De Natuurbegraafplaats is al een tijdlang onderwerp van discussie omdat omwonenden vinden dat het niet zo ‘groen’ is als het zou moeten zijn, sterker nog de natuur zou te lijden hebben van de begraafplaats. Ze verzetten zich ook omdat ze overlast ondervinden van grote groepen bezoekers tijdens uitvaarten. De omwonenden hebben de rechter ingeschakeld en deze zal binnenkort een uitspraak doen in de zaak.

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn