nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nabestaanden in protest tegen sluiting aulagebouw Amsterdamse begraafplaats

30 mei 2014

Amsterdam, 30 mei 2014. Nabestaanden en rechthebbenden van een huurgraf op Begraafplaats Vredenhof zijn onlangs geïnformeerd over het feit dat het aulagebouw wordt gesloten en dat er geen aula plechtigheden meer zullen plaatsvinden. Dit heeft bij sommige betrokkenen geleid tot boosheid en een protestactie tegen de sluiting.

Door het sterk dalend aantal begrafenissen op Begraafplaats Vredenhof kan de begraafplaats niet kostendekkend opereren, hetgeen de continuïteit in gevaar brengt. Daarom heeft PC Hooft Groep, de organisatie die Vredenhof beheert en exploiteert, besloten de aula te sluiten, geen auladiensten meer te faciliteren en het pand met omliggende grond te verkopen. Bij verkoop krijgt het gebouw een andere bestemming. Begraafplaats Vredenhof zal bij verkoop de nieuwe bestemming kritisch beoordelen, zodat het pand een passende functie krijgt, rekening houdend met de naast gelegen begraafplaats.

Veranderingen op de begraafplaats

De entree blijft zoals u deze bekend is bij de nabestaanden, maar herinrichting is noodzakelijk. Er wordt een nieuwe stijlvolle opgang gecreëerd voor de begrafenisstoet. Daarnaast zullen er extra parkeerplaatsen komen en zal de functie van een wachtruimte gehandhaafd blijven. De sfeer en het aangezicht van de begraafplaats zullen zoveel mogelijk behouden blijven. Er zal een scheidingkomen tussen de begraafplaats en het gebouw. Bij het bepalen van deze scheiding is rekening gehouden met de omliggende graven, privacy en functionaliteit voor bezoekers en medewerkers van de begraafplaats. Vredenhof is al in gesprek met rechthebbenden van direct omliggende graven.

Alternatief aulagebouw

Er zijn meerdere locaties in Amsterdam waar een aulaplechtigheid kan plaatsvinden, waaronder Uitvaartcentrum Watergraafsmeer. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van locaties in de directe omgeving.

De directie van Vredenhof is op de hoogte van het feit dat sommige nabestaanden bovenstaande ontwikkeling betreuren en heeft daar het volste begrip voor. Echter vraagt zij waar mogelijk ook begrip. Het betreft een noodzakelijke maatregel om de continuïteit van Begraafplaats Vredenhof te kunnen waarborgen.

Kijk voor uitgebreide informatie over het thema uitvaart in Amsterdam op www.begrafenis-amsterdam.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >