nieuws

Facultatieve
Sponsors

Mr. KARIN BEEN NIEUWE OMBUDSMAN UITVAARTWEZEN

6 november 2008

Mevrouw Mr. Karin Been (1957) is met onmiddellijke ingang, door het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen, benoemd tot ombudsman. Zij volgt de heer Mr. Drs. Drs. G. Morren op, die sinds 1 juni 2002 deze functie heeft bekleed.

“We zijn zeer verheugd dat we Karin Been bereid hebben gevonden om deze belangrijke functie te aanvaarden,” aldus bestuursvoorzitter dr. R. Seldenrijk. “Het opvolgen van een icoon als Gerrit Morren is niet eenvoudig en we zijn er van overtuigd dat Karin Been deze uitdaging aankan”.

Mr. Karin Been werd vooral ook uitgekozen omdat ze twee belangrijke zaken in zich verenigt. Enerzijds de noodzakelijke juridische kennis (1985, Universiteit van Amsterdam) en anderzijds haar kennis binnen de uitvaartbranche (2006, Diploma Uitvaartverzorger STIVU). Bovendien is Karin Been o.a. actief als docente, columniste en adviseur.

“Ik ben blij dat ik deze functie aangeboden heb gekregen” zegt Karin Been “Het Klachteninstituut vervult een hele belangrijke rol binnen een uiterst moeilijk en gevoelig werkgebied. Bij een uitvaart mág gewoon niets mis gaan. Maar ook daar blijft het mensenwerk. Fouten kunnen dus gebeuren. Hoe er dan omgegaan wordt met een klacht is van het allergrootste belang voor de nabestaanden.
Doordat ik een bepaalde periode heb kunnen “meelopen” met Gerrit Morren heb ik goed zicht gekregen op het soort van klachten dat binnenkomt. In aantallen valt het gelukkig erg mee. Op basis van de bijna 150.000 uitvaarten in ons land per jaar is het aantal klachten zelfs extreem laag te noemen. Over het algemeen gaan dingen goed of weet de klager afdoende gehoor te vinden bij de uitvaartondernemer. Wanneer dat niet zo is, komt de Ombudsman in beeld.”

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen houdt zich bezig met klachten van consumenten over een uitvaart. De Stichting heeft hiertoe een reglement opgesteld. De Stichting heeft een Ombudsman aangesteld die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en uitspraak doet.

De Ombudsman is onafhankelijk en wordt betaald door de aangesloten brancheorganisaties, zodat er voor de klager geen kosten verbonden zijn aan de afhandeling van zijn klacht. De Ombudsman bestudeert de schriftelijk ingediende klachten zorgvuldig en waar nodig wordt aanvullende informatie gevraagd aan één of beide partijen. Op grond van de ontvangen informatie doet de Ombudsman een voor beide partijen bindende uitspraak.
Van de zijde van de uitvaartbranche zijn aangesloten :
• Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC)
• Nederlandse Unie van Erkende Uitvaartondernemingen (De NUVU)
• Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG)
• Vereniging Ondernemingen in de Uitvaartverzorging (VOU)

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >