nieuws

Facultatieve
Sponsors

Mooi Afscheid verliest kort geding, kan kerkgebouw niet kopen.

28 februari 2019

Op de site Rechtspraak is een nieuwe uitspraak te lezen inzake een geschil tussen uitvaartonderneming Mooi Afscheid en de kerkgenootschap Protestantse Gemeente te Apeldoorn (PGA). In het kortgeding eist eiseres Mooi Afscheid dat gedaagde PGA de koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van het kerkgebouw nakomt en het kerkgebouw levert aan eiseres.

Mooi Vastgoed is onderdeel van de in 2012 opgerichte uitvaartonderneming Mooi Afscheid. Mooi Vastgoed is in 2018 opgericht met het doel om het door Mooi Afscheid geƫxploiteerde vastgoed in onder te brengen. De PGA is een kerkgenootschap en maakt deelt uit van het landelijke kerkgenootschap Protestantse Kerk in Nederland.

In dit kort geding gaat het om de vraag of er tussen partijen een rechtsgeldige koopovereenkomst en geldleningsovereenkomst tot stand zijn gekomen met betrekking tot de verkoop van het pand. Mooi Vastgoed stelt dat er sprake is van een (rechtsgeldig) gesloten koopovereenkomst en geldleningsovereenkomst en vordert nakoming daarvan. De Protestantse Gemeente te Apeldoorn betwist dat er sprake is van een rechtsgeldige koopovereenkomst omdat de voor het sluiten van de koopovereenkomst vereiste instemming van de Algemene Kerkenraad ontbreekt. Hetzelfde geldt voor de geldleningsovereenkomst.

Resumerend komt de voorzieningenrechter tot het voorlopige oordeel dat voorafgaande toestemming van de Algemene Kerkenraad is vereist voor zowel de koopovereenkomst als de geldleningsovereenkomst. En dat onvoldoende aannemelijk is dat met het ondertekenen van de overeenkomsten de Protestantse Gemeente te Apeldoorn is gebonden aan de twee overeenkomsten. De vorderingen worden derhalve afgewezen. Mooi Vastgoed zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Kijk voor uitgebreide informatie over het thema uitvaart in Apeldoorn op www.uitvaartverzorging-apeldoorn.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >