nieuws

Facultatieve
Sponsors

Monuta Haveman trots op Keurmerk Uitvaartzorg

23 december 2015

Stichting Keurmerk Uitvaart voerde een audit uit bij Monuta Haveman. Het Keurmerk Uitvaartzorg is een erkend keurmerk en stelt kwaliteitseisen aan uitvaartondernemers in Nederland. Uitvaartondernemer Monuta Haveman voldoet aan alle gestelde eisen en mag daarom in 2016 het Keurmerk Uitvaart dragen.

De verschillende kwaliteitsaspecten bij Monuta Haveman zijn door Stichting Keurmerk Uitvaart goed beoordeeld. Zo blijkt uit het auditrapport dat de uitvaartondernemer onder andere uitstekend scoort op de onderdelen ‘het maken van heldere afspraken’ en ‘professionalisering medewerkers’. Ook wordt de uitvaartonderneming geroemd om het zorgvuldig uitvoeren van het gehele proces rondom de uitvaart. Dat Monuta Haveman ook door haar klanten wordt gewaardeerd, blijkt uit de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek. Monuta Haveman krijgt gemiddeld een 8,7 van haar klanten.

Uitvaartverzorger Marga Haveman is gepast trots op het behaalde keurmerk: “Ik zie het als de kroon op mijn werk. Uiteraard zet ik me ervoor in om ook in de toekomst deze hoge kwaliteit van begeleiding te kunnen blijven leveren en garanderen.”

Over het Keurmerk Uitvaartzorg

Stichting Keurmerk Uitvaart toetst op de zogenaamde ‘Zes Zekerheden’: de eisen waaraan de organisatie moet voldoen om het Keurmerk te krijgen. De Zes Zekerheden zijn:

  • Heldere afspraken over de uitvoering
  • Transparante kostenbegroting
  • Goede organisatie van de uitvaart
  • Bekwaam personeel
  • Doelmatige klachtenafhandeling
  • Klanttevredenheidonderzoek

Over Monuta

Monuta is een landelijke uitvaartverzorger en -verzekeraar met 120 vestigingen en ruim 1,2 miljoen verzekerden. Monuta heeft ruim 90 jaar ervaring en weet daarom hoe moeilijk nabestaanden het vaak hebben na een overlijden. In een korte en emotionele periode moet veel worden geregeld. Door vooral praktische zaken uit handen te nemen, krijgen de nabestaanden de tijd en ruimte om persoonlijke keuzes te maken. Zo is Monuta de steun bij iedere uitvaart. Nabestaanden hebben het tenslotte al moeilijk genoeg.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >