nieuws

Facultatieve
Sponsors

Monuta financieel gezond en weerbaar in turbulent 2008. Negatief resultaat van ruim 31 miljoen.

16 juni 2009

Apeldoorn, 16 juni 2009

Monuta kijkt terug op een jaar waarin veel is veranderd. Ook Monuta voelt de gevolgen van de sterke daling van de financiële markten. De effecten zijn in het resultaat over 2008 zichtbaar in de vorm van een verlies op aandelen en commodities en het treffen van een voorziening op enkele obligatieleningen. Hoewel deze verliezen een impact hebben gehad op de vermogenspositie van Monuta is het bedrijf financieel gezond. Daarom ziet Monuta de toekomst vanuit een stevig fundament met vertrouwen tegemoet.

uitvaartbedrijf
Het uitvaartbedrijf levert een constante bijdrage aan het geconsolideerde resultaat. Het aantal verzorgde uitvaarten, een kleine 17.000, bleef redelijk stabiel. Opvallend is de voortgaande stijging van het aantal crematies. Als gevolg van gestegen loonkosten stond het resultaat in 2008 onder druk.

Het uitvaartbedrijf stond in 2008 in het teken van verandering. Verandering van de organisatie, van propositie en van aanpak. Monuta heeft onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften die mensen hebben bij het afscheid. Het blijkt dat steeds meer mensen stil staan bij hoe zij hun eigen afscheid vorm willen geven. Om tegemoet te komen aan die wensen en behoeften en de veranderde marktomstandigheden is de structuur van het uitvaartbedrijf aangepast en heeft Monuta een aantal nieuwe producten en diensten ontwikkeld.

Monuta wil als maatschappelijke onderneming bijdragen aan duurzaamheid.
Daarom is Monuta vorig jaar overgestapt op groene stroom voor alle uitvaartcentra. De ovens van een groot deel van de crematoria zijn voorzien van nieuwe filters, waardoor er minder uitstoot is van schadelijke stoffen.
Daarnaast heeft Monuta in samenwerking met Staatsbosbeheer de groene uitvaartkist ontwikkeld. Voor iedere verkochte groene kist plant Staatsbosbeheer een jonge boom.

verzekeringsbedrijf
De verkoop binnen het verzekeringsbedrijf laat wederom een forse stijging zien en bereikt een recordhoogte van 890 miljoen verzekerd kapitaal waarvan het intermediairkanaal ruim 82% voor haar rekening neemt. Het premie-inkomen is gestegen met 24%, waarbij vooral de stijging in de koopsommen opvallend is. 461 nieuwe assurantiekantoren zijn een samenwerking met Monuta aangegaan. In totaal werkt Monuta nu samen met 3.200 kantoren. Daarnaast is het afgelopen jaar de miljoenste verzekerde verwelkomd.

Het wordt echter overschaduwd door de forse waardedalingen van het belegd vermogen. Met als gevolg een negatief resultaat van ruim 31 miljoen. Toch heeft Monuta het beleggingsbeleid in 2008 onveranderd voortgezet. De redelijk defensieve assetmix heeft nog een dempend effect gehad op de verliezen. Uit de bij Monuta uitgevoerde en door de actuaris gecertificeerde toereikendheidtoets blijkt dat er ruim voldoende marge aanwezig is om negatieve ontwikkelingen op te vangen. De solvabiliteit bedroeg 178%.

Ten slotte is Monuta een groot voorstander van meer transparantie in de uitvaartverzekeringsmarkt. De kwaliteit van het verzekeringsadvies staat altijd voorop en de beloningsstructuur mag hierin niet verstorend werken.
Monuta wil de uitvaartverzekeringen onder de werksfeer van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) laten vallen. De bonusprovisie wordt daarmee afgeschaft en er wordt overgegaan van afsluitprovisie naar meer doorlopende provisie en een duidelijke beloningstransparantie.


Elk einde is het begin van een mooie herinnering. Dat is waar Monuta voor staat. De mogelijkheden om het afscheid op eigen wijze in te vullen zijn groter dan ooit. Monuta maakt mensen hier bewust van, bestaat ruim 85 jaar en verzorgt jaarlijks meer dan 17.000 uitvaarten. Ervaring die Monuta gebruikt om een uniek afscheid mogelijk te maken.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaar



Nee, ga verder >