nieuws

Facultatieve
Sponsors

Monuta en zorgaanbieder Florence gaan samenwerken

Goed afscheid nemen erg belangrijk

30 juni 2005

Zorgaanbieder Florence gaat samenwerken met Monuta Uitvaartzorg en –verzekeringen. In een groot deel van de 20 zorgcentra in de gemeenten Den Haag, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Voorschoten gaat Monuta rouwkamers inrichten. Medebewoners en andere nabestaanden kunnen in een vertrouwde omgeving afscheid nemen. Eind 2005 zullen de eerste rouwkamers zijn ingericht.

Slechts enkele zorgcentra in Nederland hebben een rouwkamer. Medebewoners kunnen doorgaans niet of zeer moeilijk bij uitvaartplechtigheden aanwezig zijn en missen de mogelijkheid om afscheid te nemen. Afscheid nemen in een vertrouwde omgeving is erg belangrijk. De samenwerking tussen Florence en Monuta maakt dit mogelijk. De eerste rouwkamers zullen eind 2005 ingericht zijn. Op kleine schaal deed Monuta al ervaring hiermee op in Den Haag en Leiden waar een aantal zorgcentra is uitgerust met een rouwkamer.

Op donderdag 30 juni ondertekenden Guus van Weelden, voorzitter van de raad van bestuur van Florence, en Lex Leenen, adjunct-directeur van Monuta, een samenwerkingsovereenkomst. De medewerkers van Florence kregen een aantal workshops aangeboden over verschillen in afscheid nemen en multiculturele tradities.

Volgens Lex Leenen past deze samenwerking uitstekend binnen de strategie van Monuta: “Monuta kiest ervoor allianties te sluiten met partners waar kwaliteit voorop staat. Dit is een eerste grote stap. We zitten echter niet stil. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn al in voorbereiding.”

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE