nieuws

Facultatieve
Sponsors

Monuta brengt inspirerend nazorgboek uit

15 juli 2008


Na een overlijden komt er veel op je af. Er moet van alles geregeld worden. Monuta heeft een inspirerend nazorgboek in magazinevorm geschreven met veel checklisten en tips.

Wie een verlies mee maakt, heeft een zware tijd voor de boeg. Er komt zoveel op je af. Niet alleen heb je te maken met het verdriet om een dierbare, maar er moet ook in de eerste periode na het overlijden van alles worden geregeld. Bankzaken, het huis, het inkomen, de nalatenschap. Je bent al gauw bang dat je iets vergeet. Of je weet niet waar je een adres moet zoeken. En waar is het testament?

Monuta heeft daarom een boek gemaakt voor nabestaanden. Het Monuta Nazorgboek, waarin alle praktische onderwerpen worden behandeld waar je als nabestaande in die eerste periode mee te maken krijgt. Handig met adressen, uitleg van moeilijke woorden, checklisten en veel tips. Het boek besteedt ook aandacht aan rouw en herdenken, want dat is minstens zo belangrijk als al die regelzaken. Het boek bevat ook interviews met bijvoorbeeld dominee Nico ter Linden, kinderoncoloog Tom Voûte, de manager van Herman Brood en de dochter van Rudi Carrell. Door deze interviews en het grote aantal foto’s is het een prettig leesbaar boek. Nabestaanden krijgen het boek na de uitvaart van hun Monuta uitvaartverzorger.

Mensen veranderen, de wereld verandert. Daarom vinden we bij Monuta vernieuwing in de uitvaartzorg essentieel. Want ándere mensen maken ándere keuzes. Het Monuta Nazorgboek laat zien wat na de uitvaart allemaal mogelijk is.

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn