nieuws

Facultatieve
Sponsors

Mogelijk twee crematoria in Zevenaar

‘Overschot aan crematievoorzieningen’

13 mei 2020

In Zevenaar worden mogelijk twee nieuwe crematoria gebouwd. Haagen uitvaartverzorging wil een crematorium bouwen aan de Doesburgseweg. Aan de Babberichseweg komt mogelijk een crematorium in Villa de Wingerd die sinds dit jaar in gebruik is als uitvaartcentrum.

De plannen voor Villa de Wingerd liggen onder de rechter, die zal moeten oordelen of het crematorium er daadwerkelijk mag komen. De gemeente Zevenaar heeft eerder ingestemd met de realisatie van het crematorium in De Wingerd. Bij de gemeente zijn inmiddels drie bezwaren ingediend tegen het plan van Haagen Uitvaartverzorging om ook aan de Doesburgseweg een crematorium te bouwen, dat meldt de Gelderlander.

Bert van Asselt van GUV Berkenhove vreest dat er overcapaciteit ontstaat in de regio. GUV hoopt later dit jaar te starten met de bouw van een crematorium in Etten. De komst van één of zelfs twee crematoria in Zevenaar zal ervoor zorgen dat er aanzienlijk minder overledenen worden gecremeerd in Etten dan eerder was geprognotiseerd. De gemeente Zevenaar zegt in de Gelderlander dat het voorstander is van marktwerking.

Van Asselt geeft aan dat daarbij echter wel volgens de regels gewerkt dient te worden waarbij in verband met het vestigen in het buitengebied o.a. gekeken dient te worden naar de behoefte aan crematoria, de bestaande capaciteit en plancapaciteit.
Als er in het plan voor de Wingerd aangetoond wordt dat er maximaal 450 crematies uit de regio te verwachten zijn, kan de gemeente Zevenaar niet eerst 500 crematies “vergunnen” en laten nog eens 350 vergunnen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >