nieuws

Facultatieve
Sponsors

Mogelijk crematorium in Vinkenhof Zuidwest

19 december 2012

Dinsdag 18 december wees het College van B&W van de gemeente Overbetuwe de locatie Vinkenhof Zuidwest aan als meest geschikte locatie voor een mogelijk te vestigen crematorium. Uitvaartorganisatie Yarden diende een verzoek in om ten zuiden van Elst een crematorium te realiseren.

De gemeente onderzocht vervolgens drie locaties op bereikbaarheid, mogelijkheden om voldoende rust en groen te bieden, de mogelijkheden voor inpassing in het landschap en de afstand tot woningen. Onderzocht werden de locaties Vinkenhof Zuidwest, De Pas West en Merm Oost.

Vestiging crematorium
Inmiddels is de uitvaartorganisatie geïnformeerd over het besluit. Yarden bepaalt nu eerst of zij daadwerkelijk een crematorium wil vestigen op deze locatie. Als ze hiermee door wil gaan, dan start ze samen met de gemeente een uitwerkingstraject. In dat traject worden (direct) omwonenden betrokken bij de planvorming.

Drie locaties onderzocht
In het onderzoek zijn drie mogelijke locaties onderzocht. De Merm Oost valt af omdat een crematorium niet past bij de overige bedrijfstypen. De Pas West is ook minder geschikt voor een nieuwe functie. Deze omgeving ligt in een meer dynamische zone in Elst; het creëren van een rustige plek vraagt hier meer inspanning en ruimte. Het zuidwestelijke deel van Vinkenhof is goed bereikbaar, biedt voldoende mogelijkheden voor het creëren van een functie die rust en piëteit vereist en het gebouw kan goed ingepast worden in het landschap.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >