nieuws

Facultatieve
Sponsors

Minder winst voor Monuta in 2013

7 mei 2014


In 2013 bestond Monuta 90 jaar. Een jaar waarin, ondanks de ingrijpende veranderingen in de markt voor uitvaartverzekeringen, Monuta haar leidende positie in deze markt wist te verstevigen. Maar ook een jaar waarin wederom bleek dat de uitvaartzorgmarkt onder druk staat, door stevige concurrentie en de aanhoudende economische crisis.

Monuta zag haar omzet licht dalen naar € 274,0 miljoen (2012: €276,4 miljoen). Het nettoresultaat kwam uit op € 11,0 miljoen (2012: € 20,6 miljoen). De Solvency I ratio bedroeg 313% (2012: 331%).

Algemeen
Het jaar 2013 stond voor een belangrijk deel in het teken van het in februari aangekondigde onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een fusie met Yarden. In de zomer is door beide bedrijven besloten het fusie-onderzoek te beëindigen in verband met een verschil van inzicht over de onderlinge waardering. Monuta had vanaf het begin van het fusie-onderzoek de positie ingenomen dat het een eventuele fusie weliswaar als een mooie kans zag, maar beslist geen noodzakelijke voorwaarde voor de lange termijn continuïteit van de onderneming. Monuta heeft de kracht en de mogelijkheden om haar onafhankelijke koers voort te zetten.

Uitvaartbedrijf

Financieel
Het nettoresultaat van het uitvaartbedrijf nam af naar €-1,1 miljoen (2012: €1,7 miljoen). Door toenemende concurrentie, met name van zzp‘ers en kleine ondernemers, is de prijs- en margedruk toegenomen. Bovendien speelt de economische crisis nog steeds een grote rol: consumenten zijn kritischer op uitgaven en houden de hand vaker op de knip. Ook de kosten die zijn gemaakt voor herindeling van de organisatie hebben gedrukt op het nettoresultaat. Het aantal door Monuta verzorgde uitvaarten is met 14.394 nagenoeg stabiel gebleven.

Lokaal ondernemerschap
In 2013 heeft Monuta de decentralisatie van haar dienstverlening, een beweging die al in 2012 is gestart, verder doorgezet. Monuta combineert de kracht van een landelijke, professionele uitvaartorganisatie met de persoonlijke zorg en aandacht van onze lokale uitvaartverzorgers. De plaatselijke uitvaartverzorgers maken bijvoorbeeld gebruik van landelijk inkoopvoordeel, het opleidingsaanbod en kwaliteitssysteem, iets dat onafhankelijke zzp’ers missen. Toch levert Monuta niet in op persoonlijke aandacht en gevoel voor de omgeving. Door middel van innovatieve dienstverlening, strategische samenwerkingen en lokaal ondernemerschap moet de organisatie zich verder gaan onderscheiden.

Verzekeringsbedrijf

Financieel
Het nettoresultaat van het verzekeringsbedrijf bedraagt € 12,1 miljoen (2012: € 19,0 miljoen). De nettowinst van het Nederlandse verzekeringsbedrijf bedraagt € 15,1 miljoen (2012: € 21,0 miljoen).De daling is onder meer een gevolg van de lagere koerswinst.

De omzet uit premies bedraagt € 132,8 miljoen (2012: € 126,8miljoen). De beleggingsopbrengsten zijn met € 45,4 miljoen lager dan in 2012 (€ 51,8 miljoen). De brutoproductie bedraagt €590,1 miljoen en is daarmee gedaald ten opzichte van 2012 (€ 644,6 miljoen). Deze daling is een gevolg van de krimpende markt (-38%), wat een resultaat is van het provisieverbod. Ondanks deze daling behoudt en verstevigt Monuta haar koppositie in de markt (marktaandeel 2012: 30% - 2013: 40%).

De verzekeringsportefeuille in Nederland is met ruim 45.000 polissen toegenomen. Monuta bedient nu 1,32 miljoen verzekerden in Nederland en Duitsland. Het verzekerd kapitaal bedraagt € 5,8 miljard.

Klanttevredenheid
Ook in 2013 heeft de klant de dienstverlening van Monuta goed gewaardeerd. Zo werd Monuta met een 7,8 het hoogst gewaardeerd door nieuwe verzekerden in het klanttevredenheidsonderzoek van het Verbond van Verzekeraars en werd de website, net als in 2012, door onderzoeksbureau WUA! uitgeroepen tot beste website binnen de verzekeringsbranche.

Duitsland
De activiteiten van Monuta in Duitsland hebben hun vruchten afgeworpen. De verzekeringsportefeuille in Duitsland is met ruim 10.000 polissen gegroeid. De brutoproductie steeg naar € 96 miljoen, ten opzichte van € 78 miljoen in 2012. De productie in Duitsland stijgt ten opzichte van 2012 met € 18 miljoen (23%). Het nettoresultaat van het Duitse verzekeringsbedrijf bedraagt € -3 miljoen (2012: € -2 miljoen). Dit negatieve resultaat is inherent aan het opbouwen van een verzekeringsportefeuille.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >