nieuws

Facultatieve
Sponsors

Minder slachtoffers in het verkeer

24 april 2013

Vorig jaar zijn 650 mensen omgekomen op de Nederlandse wegen. Dat houdt in dat er 11 minder verkeersslachtoffers te betreuren waren dan in 2011. In vergelijking met 2006 is het aantal dodelijke slachtoffers afgenomen met bijna 20%, dat valt op te maken uit cijfers die het CBS vandaag heeft gepubliceerd.

Vorig jaar kwamen vooral minder jongeren (15-20 jaar) om in het verkeer dan een jaar eerder. Tussen 2006 en 2012 is het aantal verkeersslachtoffers in de leeftijd 15-20 jaar zelfs met meer dan 50% afgenomen. Ook de groep ouderen boven de 80 werd minder vaak dodelijk getroffen.

Meer fietsers verongelukt

Opvallend is de stijging van het aantal fietsers die omkomen in het verkeer. Vooral in de groep (fietsende)ouderen tussen de 60 en 80 jaar komen meer mensen om het leven in het verkeer, 96 in 2012 tegenover 78 in 2011. De meeste verkeersdoden vallen in de provincie Brabant.

De overheid doet er (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het terugdringen van het aantal zelfdodingen*) van alles aan om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen. Begin jaren zeventig kwamen er nog meer dan 3000 om in het verkeer.

* Aantal suïcides 2011: 1647 in 2008 waren dat er 1435

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE