nieuws

Facultatieve
Sponsors

Milieubewuste consument staat open voor resomation

25 januari 2011

De milieubewuste consument is enthousiast over resomation, dat blijkt uit een onderzoek dat TNS/NIPO heeft uitgevoerd in opdracht van Monuta en DFW Europe. Resomation is een alternatieve vorm van begraven en cremeren waarbij het lichaam verwaterd en het natuurlijke ontbindingsproces sneller zijn werk doet. De consument ziet resormeren als alternatief voor cremeren en niet voor begraven.

Uit het TNS/NIPO-onderzoek blijkt dat het milieuaspect verder moet worden
onderzocht. Is resomation daadwerkelijk milieuvriendelijker dan cremeren?
De milieubewuste consument wil terecht weten hoe het hele proces in elkaar steekt en vraagt zich bijvoorbeeld af of het watergebruik niet gereduceerd kan worden. In algemene zin ziet de consument wel degelijk voordelen, zoals het versnelde en natuurlijke proces van ontbinding. Het gebruik van water in plaats van vuur wordt door veel mensen ervaren als een vriendelijkere manier.

“Hoewel de groep groene consumenten nog klein is, zijn wij er stellig van
overtuigd dat deze blijft groeien. Milieuaspecten spelen een steeds belangrijkere rol in het leven van mensen. Ook als het gaat om keuzes die gemaakt moeten worden bij een uitvaart. Dat merken wij aan de vragen die wij van klanten krijgen over de mogelijkheden voor een milieubewuste uitvaart. Wij vinden dit signaal van onze klanten belangrijk en het past bij de visie van Monuta om op een duurzame manier te willen werken. Daarom zijn wij ook van mening dat de milieuaspecten nader onderzocht moeten worden. Als blijkt dat resomation milieuvriendelijker is dan cremeren, zullen wij ons hard maken voor de introductie van resomation in Nederland”, aldus Jeanine Helthuis, directievoorzitter Monuta.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE