nieuws

Facultatieve
Sponsors

Meer ruimte voor rouwen noodzakelijk tegen vereenzaming

5 september 2016

Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat mensen over het algemeen te weinig tijd krijgen om te rouwen. Dat blijkt uit de Afscheidsmonitor van Yarden. Het onderzoek toont de noodzaak aan van ruimere mogelijkheden voor het rouwverlof, zodat nabestaanden beter in staat zijn om hun leven weer op te pakken en de eenzaamheid die zij ervaren te verminderen.

Rouwverlof te beperkt

Uit de Afscheidsmonitor van Yarden blijkt dat zes op de tien Nederlanders van mening zijn dat nabestaanden te weinig tijd krijgen om te rouwen na het overlijden van een dierbare. Slechts 13% vindt dat daar wel voldoende tijd voor is. Op dit moment varieert het rouwverlof in de meeste gevallen van enkele dagen tot maximaal 10 dagen. De gemiddelde afwezigheid op de werkvloer bij het verlies van een partner is 170 dagen.

Ron Bavelaar, directievoorzitter van Yarden: ‘Bij rouwverwerking moet er niet langer in standaarden worden gedacht. Mensen moeten zelf kunnen bepalen hoe lang zij nodig hebben om het verlies van een dierbare een plaats te geven. De een is gebaat bij de structuur van werk en de aandacht van collega’s. De ander rouwt het beste in de privé-omgeving. Meer ruimte en flexibiliteit om aan deze wensen tegemoet te komen, is noodzakelijk. Dat helpt mensen om de draad weer op te pakken wanneer zij daar aan toe zijn. Yarden laat haar medewerkers dan ook zelf bepalen hoe lang ze thuisblijven als ze een dierbare hebben verloren. Zij regisseren bij het verlies van een dierbare zelf hun terugkomst naar de werkvloer. Het kan betekenen dat de gemiddelde rouwperiode van 170 werkdagen wordt verkort naar bijvoorbeeld 100, maar ook dat deze langer dan gemiddeld duurt.’

Nederlanders onmachtig bij rouwverwerking

De eenzaamheidsgevoelens die nabestaanden na de dood van een dierbare ervaren, worden vaak niet herkend door de omgeving. Maar liefst twee derde van de nabestaanden geeft dit aan. Een kwart van de nabestaanden onderdrukt weleens de behoefte om te praten over het overlijden van hun dierbare. Ook de directe omgeving van de nabestaande weet vaak niet goed met de situatie om te gaan. Dit uit zich geregeld in opmerkingen die als kwetsend worden ervaren, zoals “Het is maar beter zo” of “Je vindt wel weer iemand anders”.

Bavelaar: ‘Er heerst nog steeds een enorm taboe op de dood en op het afscheid. Dat staat een gezonde rouwperiode in de weg. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, om de pijn te verzachten zullen we het afscheid meer moeten omarmen.’

Yarden Afscheidsmonitor

Yarden doet twee keer per jaar onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar trends en ontwikkelingen op het gebied van verlies, afscheid, uitvaart, herinneren en rouw. Met de Afscheidsmonitor probeert Yarden zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in maatschappelijke ontwikkelingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder minstens 500 respondenten door marktonderzoekbureau PanelWizard.

Over Yarden

Met bijna 100 jaar ervaring en een vereniging van bijna één miljoen leden is Yarden dé uitvaartorganisatie van heel Nederland. Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Door voorlichting en het initiëren van diverse activiteiten wordt bewustwording over leven, dood en afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid voor iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed afscheid mensen verder helpt. Met 200 vrijwilligers, 900 medewerkers (waaronder 102 lokale uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en 9 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden altijd in de buurt. Voor meer informatie: www.yarden.nl.

Reageer op dit artikel

Reacties:


20 september 2016 om 15:50

Daniêll van den Broek

Deze ervaring delen wij bij Nunazorg ook. Nabestaanden moeten geregeld weer spoedig aan het werk. Omdat er nog zoveel te doen is, of omdat het van de baas moet. Soms kiezen ze er ook zelf voor, om bezig te zijn, niet de hele dag thuis. Er zijn nabestaanden die dan na enige tijd problemen krijgen. Ze kunnen niet goed functioneren, zijn moe, kunnen zich niet concentreren en andere symptomen van een te hoge psychische last. Er zijn werkgevers die daar goed mee omgaan, helaas is dat niet altijd zo en zou het goed zijn voor de nabestaande als hij of zij de gelegenheid krijgt om in gepaste balans met het werk, in rust en eventueel met hulp, de rouw te kunnen gaan verwerken.


Uw reactie op dit artikel