nieuws

Facultatieve
Sponsors

‘Meer aandacht voor rouwrituelen en uitvaart migranten’

11 augustus 2005

De ANBO voor 50-plussers vraagt meer aandacht voor de rouw- en uitvaartrituelen van andere culturen. Uitvaartverzekeraars moeten beter aangeven welke handelingen wel of niet onder hun verzekering vallen, of wat dit extra kost. Zaalruimte en duur van de uitvaartdienst dienen beter aan te sluiten bij wat in andere culturen gebruikelijk is. Dat zijn enkele aanbevelingen van een speciale multiculturele ANBO-werkgroep, die de verschillen rondom dood en rouwen van verschillende culturen in kaart heeft gebracht.

Gangbare Nederlandse vormen van rouw en uitvaart verschillen van gebruiken bij andere culturen. Turkse en Marokkaanse Nederlanders versturen bijvoorbeeld nooit rouwkaarten; zij kondigen een overlijden mondeling aan. De Hindoegemeenschap geeft overlijdensberichten vooral door via de telefoon en eigen radiostations. Moslims geloven niet in crematie, Hindoes begraven zelden hun doden en bij de Indische gemeenschap zijn zowel crematie als begrafenis gangbaar.

Andere culturele gebruiken - zoals ter aarde bestelling zonder kist, inmetselen in een nis, uitvaart op de dag van overlijden of later dan vijf dagen - verdragen zich niet met de wettelijke Nederlandse normen en omgangsvormen. Ze worden meestal niet door de verzekering gedekt of men moet er extra voor betalen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het honorarium van een Hindoestaanse priester of Korangeleerde die gebeden voordragen nadat iemand is overleden.

De ouderenbond heeft de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding gevraagd stappen te ondernemen richting uitvaartverzekeraars en –ondernemers.

Het overzicht uitvaarten en rouwrituelen kunt u HIER downloaden

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE