nieuws

Facultatieve
Sponsors

Maquette Nederlands Uitvaartmuseum onder grote belangstelling gepresenteerd

Professor Van den Bout onthult maquette

8 oktober 2004


De Uitvaartbeurs, die plaatsvond van 16 tot en met 18 september in de Utrechtse
Jaarbeurs, was voor het Nederlands Uitvaartmuseum bijzonder succesvol. Onder grote belangstelling werd op de eerste beursdag de maquette van het museum onthuld door prof.dr. J. van den Bout, hoogleraar Klinische Psychologie, in het bijzonder Verliesverwerking, aan de Universiteit Utrecht.

Deze maquette toont zowel de voormalige directeurswoning als de fraaie nieuwbouw van het NUM. Professor Van den Bout werd geïntroduceerd door Henry Keizer, voorzitter van het Uitvaartmuseum, die memoreerde dat er werk is verzet door velen om te komen waar we nu zijn. Ook dankte hij de hoofdsponsors, sponsors en donateurs, zonder wie het museum niet gerealiseerd zou kunnen worden. In zijn hierop volgende toespraak refereerde professor Van den Bout aan het feit dat tal van openbare rouwrituelen, zoals het blinderen van ramen, die hij zich nog herinnert uit zijn jeugd, niet meer in gebruik zijn in onze westerse cultuur. Gelukkig bespeurt hij een kentering in deze ‘ontritualisering’. Het Uitvaartmuseum zal hierin een belangrijke rol gaan vervullen. Na de onthulling werd een glas champagne geheven op de toekomst van het museum.

Prachtig geschenk ontvangen van de Koninklijke Steenklip

Van Koninklijk Natuursteenbedrijf “De Steenklip” uit Sneek, marktleider op het
gebied van gedenktekens voor begraven en cremeren, ontving het NUM op de tweede beursdag een schitterende plaquette ten geschenke. Deze plaquette van Belgisch hardsteen bestaat uit beeldhouwwerk en een gravure, en toont een historische rouwstoet. Het ontwerp is van het Creatief Design Team van de Koninklijke Steenklip, het beeldhouwwerk is gemaakt door Rudi van der Meer en het graveerwerk door Imke Meester. De plaquette werd door algemeen directeur dhr. M.J. Wieringa aangeboden aan voorzitter Henry Keizer, die opmerkte dat het NUM er niet zou zijn zonder zulke goede vrienden en sponsors. Ook stelde hij de plaquette een mooie en passende plaats in het vooruitzicht. Het kunstwerk is overigens nog niet voltooid. Tijdens de beurs werd er nog aan gewerkt – tot genoegen van de bezoekers van de beurs – en pas later dit jaar is het werkelijk gereed.

Druk

De royale stand van het Uitvaartmuseum werd de gehele beursperiode druk bezocht. Naast de maquette trokken ook de twee computers met een video-impressie van de toekomstige nieuwbouw en de rouwkoets uit 1920 veel aandacht. Verder bleek de uitvaartwereld zeer nieuwsgierig naar de nieuwe projectleider, Guus Sluiter. Deze belangstelling en de vele steunbetuigingen illustreren hoe breed het initiatief door de uitvaartsector wordt ondersteund.

Meester in de bloemsierkunst

Anneke de Snayer behaalde tijdens de beurs de zogeheten Proeve van Meesterschap in de bloemsierkunst. Onderdeel van haar examen, getiteld Pompa Funebra, was de versiering van de rouwkoets in de stand van het NUM. Zij voorzag de vier wielen van de koets van fraaie kransen. De inspiratie hiervoor ontleende zij aan het protestantse geloof. Doorgaans worden bij protestantse uitvaarten geen bloemen gebruikt, maar slechts palmtakken, symbool voor overwinning op de dood en de triomfgang naar het hiernamaals. De kransvorm staat symbool voor het oneindige. In de krans plaatste zij prachtige paarse Dendrobium-orchideetjes. Op verzoek van het Uitvaartmuseum verzorgde Anneke ook de tafelstukjes. Deze waren opgestoken als een kransvorm, met paarse Dendrobium-orchideetjes, mos en Asparagus. Het zag er schitterend uit en ontlokte de bezoekers van de stand veel positieve reacties.

Recordaantal

Uitvaart 2004 was een groot succes. Een recordaantal van 9.285 bezoekers kwam naar de beurs, een stijging van 46% ten opzichte van de 6.337 bezoekers bij de vorige editie in 2000! Op donderdag 16 september werd Uitvaart 2004 bezocht door 3.553 mensen, op vrijdag door 3.882 en zaterdag kwamen er 1.850 naar de beurs. Tijdens de beurs werden diverse nieuwigheden gepresenteerd. Sommige groot en sommige klein. Zo ontving het NUM van de Stichting Iriza een heel aardige kinder-CD, getiteld De Schat van Amadoris, met verhalen en liedjes over doodgaan en afscheid nemen.

Enquête

Ruim 60 bezoekers van de stand van het NUM namen de tijd de enquête in te vullen. Twee van de drie respondenten was vrouw en het merendeel was tussen de 40 en 50 jaar oud. Het gemiddelde opleidingsniveau was hoog; meer dan 50% had een HBO- of een wetenschappelijke opleiding genoten. De helft was werkzaam binnen de uitvaartsector. Eveneens de helft was al bekend met het Uitvaartmuseum. De overgrote meerderheid gaf aan het museum zeker te gaan bezoeken!

Men verwacht van het museum dat het een historisch overzicht geeft van
uitvaartrituelen, maar ook dat een blik wordt geworpen op de toekomst. Veel mensen gaven aan dat het museum niet te somber of passief moet worden; ‘er moet geen dooie boel van worden gemaakt’, ‘niet saai zijn’, luiden enkele reacties. Sommige vrezen echter de moderne tijd, en vinden dat het museum wars moet blijven van moderne ontwikkelingen en moderne kunst! Ook vond men dat het museum ‘niet te commercieel moet worden’. Belangstelling bestaat er ook voor andere culturen. Tenslotte gaven veel respondenten aan dat ze graag tentoonstellingen willen zien in het NUM.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE