nieuws

Facultatieve
Sponsors

Maatregelen tegen besmettingsgevaar overledenen

4 augustus 2005

Volgens het CBS stierven in 2004 1869 Nederlanders aan infectueuze en parasitaire ziekten. Daarnaast is een nog veel groter aantal mensen dat overlijdt aan een andere doodsoorzaak maar toch een infectueuze ziekte onder de leden hebben. Waar weinig mensen bij stilstaan, is dat het gevaar daarvan na de dood nog niet geweken is. Veel infectieziekten blijven ook na de dood nog een tijd overdraagbaar. Ziekenhuispersoneel, obductieassistenten, uitvaartverzorgers, technische recherche, brandweer en hulpdiensten, de gemeentelijke lijkschouwer, allemaal lopen ze het risico op besmetting wanneer overledenen niet op de juiste manier worden benaderd. Tegelijkertijd verbiedt privacywetgeving dat zorgpersoneel elkaar inlicht over de exacte doodsoorzaak. Daarvoor is nu een oplossing: Uitvaartbranche.nl lanceert het protocol Besmettingsgevaar, besmetting en de te nemen beschermingsmaatregelen, het enige uitgebreide protocol in zijn soort dat voor alle behanghebbenden vrij verkrijgbaar is.

Groot belang
Nederlanders reizen steeds vaker en verder waardoor ook het gevaar van exotische ziekten toeneemt. De kans dat iemand overlijdt aan een besmettelijke ziekte neemt daarmee toe. Tegelijkertijd is er onvoldoende voorlichting over de gevaren die besmettelijke ziekten met zich meebrengen voor mensen die werkzaam zijn in de postmortale zorg. Gezien het gevaar dat uitvaartverzorgers lopen door hun werk zou je verwachten dat er landelijke richtlijnen bestaan, die voorschrijven wat werknemers kunnen doen om besmetting te voorkomen. Die waren er echter (nog) niet. Anders dan veel andere branches (zoals bijvoorbeeld die voor schoonheidsspecialisten, kappers en pedicuren) heeft de uitvaartbranche nog geen HAM-code (hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu) ontwikkeld. Om die reden is het protocol Besmettingsgevaar, besmetting en de te nemen beschermingsmaatregelen ontwikkeld dat nu kosteloos ter beschikking wordt gesteld via Uitvaart.nl en Uitvaartbranche.nl van het internetbedrijf Uitvaart.Com.

Nieuw systeem
Het protocol besteedt aandacht aan de manier waarop traumaslachtoffers en overledenen met infectueuze en parasitaire ziekten het best benaderd kunnen worden. Er worden aanbevelingen gedaan op het gebied van de persoonlijke hygiëne, de ontsmetting van instrumenten en de werkomgeving. Ook is er een apart protocol voor de hygiëne in de obductiekamer. Daarnaast doet het protocol een voorstel voor een nieuw landelijk systeem voor het benaderen van overledenen, zonder dat de privacywetgeving in het geding komt. Het systeem geeft door middel van codes aan hoe het zorgpersoneel zich kan beschermen tegen mogelijke besmetting en daarmee tegen infectueuze dan wel parasitaire ziekten van de overledene. Er zijn zestien beschermingsmaatregelen waarmee de besmettingsvormen zoals infectueuze en parasitaire ziekten ondervangen kunnen worden. Door het plaatsen van een bordje met de beschermingscode weet iedereen hoe hij/zij zich moet beschermen zonder dat de doodsoorzaak van de overledene wordt geopenbaard.

Expertise
Het protocol is geschreven door Marc Wiegman (specialist post-mortale zorg) en Frieda Smit (mortuariummedewerker). Beiden hebben ruime, jarenlange ervaring in de postmortale zorg. Het protocol is gebaseerd op het materiaal van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI) en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Het protocol is kosteloos te downloaden voor iedereen die werkzaam is in de postmortale zorg via de volgende websites:
Overledenenzorgpro.nl

Over Marc Wiegman (36)
Marc Wiegman is werkzaam bij Rouwtransport Maartensdijk Rouwtransport Maartensdijk, te Maartensdijk. Dit bedrijf is gespecialiseerd in postmortale zorg en bestaat uit de volgende onderdelen:
* Rouwtransport Maartensdijk (overledenenvervoer en overledenenzorg)
* Via Unitas (overledenenzorg en mortuariumbeheer in zorginstellingen)
* Mortuarium Maartensdijk (mortuarium voor ambulance- en politie-inbreng van overledenen)

Over Frieda Smit (37)
Frieda Smit is mortuariummedewerker van het Diaconessenhuis te Meppel en de verpleeghuizen Reggersoord en Schiphorst. Tevens is zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor obductieassistenten en mortuariumfunctionarissen (N.V.O.A. Vesalius)

Over Uitvaart.Com
Uitvaart.Com is een bedrijf dat zich geheel heeft toegelegd op nieuwe media voor de uitvaartbranche. Het beheert meerdere websites waaronder Uitvaart.nl (voor consumenten), Uitvaartbranche.nl (voor professionals), de bekende site Condoleance.nl, Dood.nl en Uitvaartverzekering.com. Directeur van Uitvaart.Com is Peter van Schaik (35). Uitvaart.Com is gevestigd te Amsterdam.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE