Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Maandcijfers overledenen suïcide t/m oktober 2020

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een suïcide tot en met oktober 2020.

vrijdag 5 februari 2021

De tabellenset bevat het aantal personen dat is overleden als gevolg van suïcide of zelfdoding. Het gaat hierbij om inwoners, oftewel ingezeten in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) of tegenwoordig de BRP (Basis Registratie Personen). De gegevens zijn opgesplitst naar maand van overlijden en geslacht of naar maand van overlijden en leeftijdsklasse.

Een suïcide wordt gedefinieerd als een overlijden waarbij het slachtoffer ZELF een handeling heeft verricht met als uitdrukkelijk doel zichzelf het leven te benemen. Gevallen van euthanasie en pogingen tot zelfdoding zijn niet in de cijfers opgenomen. De cijfers zijn voorlopig. Opdrachtgever: 113

Downloads

Excel Tabel - Suicides 2019 Q14 - 2020 Q13 okt

Lees meer over

zelfdoding
sterfte
bevolkingBron: CBS

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder