nieuws

Facultatieve
Sponsors

LVC bestuur stelt terugtrekking uit Platform Uitvaartwezen voor aan leden

5 december 2005

In een brief aan de leden stelt het bestuur van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) deze week voor om te besluiten tot terugtrekking uit het Platform Uitvaartwezen. Al eerder besloot de grootste koepelorganisatie VOU zich uit het Platform terug te trekken.

“Het bestuur is tot dit voorstel gekomen omdat het Platform in de huidige situatie niet meer kan voldoen aan de doelstellingen, zoals die bij de oprichting zijn geformuleerd”, verklaart Henry Keizer, secretaris van de LVC, “Wij zijn van mening dat de plannen om te komen tot een soort ‘super-platform’, waardoor er in feite geen plaats meer is voor organisaties zoals de LVC, niet in het beste belang zijn van de bij ons aangesloten crematoria. Binnen de nieuwe plannen worden belangrijke zaken, zoals contacten naar buiten en de onderhandelingen inzake de CAO, allemaal centraal door het Platform geregeld. Dat lijkt ons voor de crematoria geen goede zaak. Door het opstappen van de VOU valt een belangrijk stuk draagvlak binnen het Platform weg. Daarmee is het platform geen breed gedragen platform meer en dus is de oorspronkelijke doelstelling van het Platform weg.”

Het bestuur verwacht dat de leden zich in meerderheid zullen scharen achter het standpunt van het bestuur. In afwachting van die besluitvorming heeft de voorzitter van de LVC, Bert van der Weide, zijn taken als Secretaris/Penningmeester van het Platform per direct opgeschort. “Ik zit als vertegenwoordiger van de LVC aan de tafel van het Platform”, stelt Van der Weide, ”wanneer het LVC bestuur, waaronder ikzelf, zegt ‘we stellen voor om op te stappen’ dan kan ik natuurlijk niet rustig doorfunctioneren in het Dagelijks Bestuur van het Platform.”

De leden van de LVC hebben nu ongeveer een week de tijd om aan te geven of zij instemmen met het terugtrekken uit het Platform. LVC benadrukt dat dit besluit geen gevolgen heeft voor de relatie met het Klachteninstituut Uitvaartwezen (Ombudsman). Bovendien wil de LVC actief meewerken aan plannen om te zorgen dat overleg tussen de koepelorganisaties binnen de uitvaartbranche mogelijk blijft.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE