nieuws

Facultatieve
Sponsors

LOB stapt uit samenwerkingsverband voor oprichting Uitvaartkoepel

28 april 2022

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen stapt uit het samenwerkingsverband dat moet leiden tot een overkoepelende branche-organisatie: de Uitvaartkoepel. Dat heeft LOB voorzitter Anja Vink per brief laten weten aan de kwartiermakers H. Meijdam en J. Huizinga
Lees hier de brief van de LOB aan de kwartiermakers.

Standpunt LOB t.a.v. deelname Koepel Uitvaartbranche

Bestuur / AB
26 april 2022


Sinds een aantal jaren wordt er binnen de uitvaartbranche nagedacht over het opzetten van een koepelorganisatie voor de Uitvaartbranche. De kwartiermakers, de heren Henry Meijdam en Joris Huijzinga, die aangesteld zijn om dit vorm te geven, zijn zich gaandeweg gaan realiseren dat Rome ook niet op een dag is gebouwd. Door hen wordt aangegeven dat zij zorgvuldig luisteren naar de ideeën en de wensen van de beoogde deelnemers. Als beoogd deelnemer, willen wij thans meer helderheid geven over het standpunt van onze organisatie.

Omdat het bestuur van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) zich realiseert dat de plannen steeds concreter worden, vond het bestuur de tijd gekomen om onze betrokkenheid nogmaals tegen het licht te houden en daarbij onze leden te betrekken. Tijdens de ledenvergadering van de LOB op 12 april jl. zijn de plannen uitgebreid bediscussieerd.

Bestuur en leden realiseren zich dat aansluiting bij een koepel gevolgen zal hebben voor onze organisatievorm. Blijkens uw plan van aanpak streeft u naar een samenwerkingsverband met een kenniscentrum en één aanspreekpunt. Niemand is tegen een samenwerkingsverband, sterker nog, dat juichen wij toe. Desondanks zijn de leden en het bestuur het erover eens dat wij op dit moment niet langer willen deelnemen aan de opbouw en invulling van de geschetste samenwerking. Hiervoor hebben wij verschillende argumenten.

Het plan van aanpak schept bij ons geen vertrouwen om door te gaan. In dit plan staat dat er een kenniscentrum moet komen en vanuit dat kenniscentrum is er een woordvoerder voor de hele branche. Daar is de LOB het niet mee eens. Dit staat haaks op een samenwerkingsverband.

Daarnaast is een woordvoerder voor de gehele branche naar ons idee inhoudelijk onmogelijk. De belangen van de LOB zijn zeer specifiek en dat vergt gedegen kennis en de nodige aandacht. Ons bestuur, de consulenten en de leden hebben die kennis. De LOB heeft een uitstekende communicatieve relatie met het ministerie van BZK. Daarover maken wij ons geen zorgen. Sterker nog, het ministerie benadert ons regelmatig zelf vanwege onze kennis en om ons standpunt te horen. Dit sterkt ook ons in het idee dat een zelfstandige LOB een sterke, zuivere positie inneemt.

Wij willen tijdens het overleg over een samenwerkingsverband niet om tafel blijven zitten als toehoorder en ons alleen maar kritisch uiten. Voor het grootste deel gaan de gesprekken over ondernemerszaken en niet over begraafplaatsen. Mocht in de (nabije) toekomst blijken dat een nauwere samenwerking toch in ieders voordeel is, dan moet het ons inziens mogelijk zijn om alsnog in contact te treden.

Met vriendelijke groet,


Namens de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen,
Anja Vink, voorzitter

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >