Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

LOB organiseert webinar 'van begraafplaats naar ontmoetingspark'

donderdag 25 oktober 2022

Op donderdagmorgen 24 november a.s. organiseert de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) het WEBINAR 'van begraafplaats naar ontmoetingspark'

Volgens het CBS voelde in 2019 ruim een kwart (26 procent) van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zich enigszins eenzaam en 9 procent had sterke gevoelens van eenzaamheid. Er wordt algemeen aangenomen dat deze cijfers de laatste twee jaar door de impact van corona-maatregelen (schrikbarend) zijn toegenomen.

Ruim 20.000 Kampenaren voelen zich in mindere of meerdere mate eenzaam. Om het tij te keren maakte de gemeente Kampen samen met partners een actieplan tegen eenzaamheid. De aanpak concentreert zich op twee speerpunten: het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. Kampen kent veel initiatieven om eenzaamheid onder inwoners tegen te gaan.

“Wij streven ernaar het welzijn van Kampenaren te vergroten en iedereen een kans tot participatie in onze samenleving te bieden. Wij willen zo de kansen op eenzaamheid verkleinen en inwoners handvatten bieden om eenzaamheid aan te pakken. We doen dit in Kampen samen met een brede coalitie tegen eenzaamheid en door verschillende interventies.”

Eén van de initiatieven vind plaats op begraafplaats Bovenbroek in Kampen, waar Benno ten Brinke beheerder is. Hij en zijn medewerkers merkten dat (oudere) bezoekers van de begraafplaats om een praatje verlegen zijn, ondersteuning nodig hebben in het rouwproces of zich (erg) eenzaam voelen. Benno heeft toen het initiatief genomen om een aantal partijen bij elkaar te roepen om tot een aanpak – bestaande uit gesprek en ondersteuning - te komen, met een tweeledig doel:

Het verlichten van gevoelens van eenzaamheid onder oudere bezoekers van de begraafplaats

Het bieden van ondersteuning bij het rouwproces en bij het doorbreken van eenzaamheidsgevoelens door oplossingen op maat, uitgevoerd door een ketenaanpak van vrijwilligers of waar zo nodig, professionals.

Er wordt bij dit project intensief samengewerkt met maatschappelijke en welzijnsorganisaties in en om Kampen om de juiste stappen te zetten en eventueel de benodigde opvolging te geven.

Deze aanpak is beslist innovatief te noemen, omdat dit de eerste keer in Nederland is dat een dergelijk initiatief op zo'n brede schaal, met zoveel participaties, op een begraafplaats plaatsvindt.

Omdat de LOB dit project belangstellend volgt en zelfs omarmt, willen we onze achterban graag in de gelegenheid stellen kennis te nemen van dit initiatief.

Vier sprekers - elk vanuit hun eigen expertise en specifieke bijdrage aan dit project - zullen hun ervaring, inzichten en kennis met u delen.

Aan de deelnemers wordt het handboek en de proces evaluatie ter beschikking gesteld. Dit biedt u steun bij het zetten van de eerste stap naar een door u beoogde begraafplaats als ontmoetingspark.

Kortom, een webinar dat u eigenlijk niet mag missen.

Programma webinar "Van begraafplaats naar ontmoetingspark"

Tijdens het webinar kunnen via de chat vragen worden gesteld. Na iedere presentatie zullen deze vragen worden beantwoord door de desbetreffende spreker.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door dit formulier volledig in te vullen en vervolgens te mailen naar: administratie@begraafplaats.nl. Nadat uw aanmelding is bevestigd, ontvangt u een paar dagen voor de uitzending een link, waarmee uw toegang krijgt tot het webinar.

Overige informatie

Voor wie?
Voor begraafplaatsbeheerders, houders en bestuurders van gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen, plus beleidsmedewerkers, welzijnswerkers, sociaal werkers en zo meer.

Datum & tijd
Donderdag 24 november 2022 van 10.00 tot 11.30 uur.

Locatie
Uw eigen werkplek (op kantoor of thuis) achter een desktop, laptop of tablet.

Prijs
Kosten voor dit webinar zijn € 37,50. Niet-leden van de LOB betalen € 50,00.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder