nieuws

Facultatieve
Sponsors

LOB ondersteunt de initiatiefnota D66: ‘Naar een moderne Uitvaartwet’

15 november 2018


Afgelopen zomer heeft D66 (mevrouw Monica den Boer) als regeringspartij zich uitgebreid verdiept in de huidige wet- en regelgeving op het gebied van de uitvaart in Nederland. Daarbij zijn alle brancheorganisaties op dit vlak uitgebreid gehoord. De huidige Wet op de lijkbezorging is voor het laatst enigszins aangepast in 2010. Echter de opinie van de Nederlandse samenleving op het gebied van de dood, begraven en cremeren verandert.

Nabestaanden denken tegenwoordig meer na over dit onderwerp en willen steeds vaker een persoonlijke invulling geven aan het laatste afscheid. Daarom is dit initiatief van D66 en de timing ervan juist zo goed. Deze week werd door D66 de initiatiefnota ‘Naar een moderne Uitvaartwet’ aangeboden aan de Tweede Kamer, met als doel over dit onderwerp te debatteren. De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) juicht dit initiatief toe en kijkt uit naar het debat.

De LOB heeft in de gesprekken een aantal onderwerpen besproken die terugkomen in de nota. De belangrijkste zijn:

• Duurzaamheid is een ‘must’. De biologische afbreekbaarheid van het omhulsel van de overledene (de kist, de lijkwade) dient daarom duidelijk omschreven te worden in de wet. Begraven is in veel gevallen al de meest milieuvriendelijke vorm als eindbestemming. Een belangrijk verbeterpunt hierbij vormt de biologische afbreekbaarheid van de toegepaste materialen.
• Natuurbegraven dient in de wet te worden verankerd. Geef een allesomvattende definitie van natuurbegraafplaats. Daarmee worden misverstanden voorkomen en kan het begrip natuurbegraafplaats worden omkaderd en beschermd.
• Geef de mensen alle vrijheid bij het verlengen van grafrechten. Nu wordt in de wet omschreven dat een verlenging minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar mag duren. Deze regel is overbodig. De beheerder van een begraafplaats kan met de rechthebbende van een graf zelf een geschikte termijn bepalen.
• Sta toe dat doodgeboren tweelingen samen mogen worden begraven. Dit geldt ook voor de in het kraambed gestorven moeder en kind. Hierdoor kan gehoorgegeven worden aan het vaak emotionele verzoek van de nabestaanden.
• Onderzoek de introductie van toezicht op de uitvaartbranche. Op dit moment kent de wet geen formele toezichthouder op naleving van de wet. De LOB heeft zelf keurmerken voor haar leden en handleidingen. Controle en handhaving hoort, om belangenverstrengeling te voorkomen, thuis bij een ander orgaan dan de betrokken organisaties. Om kennis en kunde in de uitvaart beter te borgen is de LOB overigens voorstander van een verplichting zich aan te sluiten bij een brancheorganisatie, mits er per sector minimaal twee onafhankelijke brancheorganisaties zijn.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is sinds 2016 bezig met de ontwikkeling van beleidsvoorstellen ten aanzien van de nieuwe Wet op de lijkbezorging. Brancheorganisaties worden daarbij via expertmeetings betrokken. De politieke discussie die over de notitie van D66 gevoerd gaat worden, kan een belangrijk aanvullend onderdeel vormen bij de totstandkoming van de wetsvoorstellen.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE