nieuws

Facultatieve
Sponsors

LOB-bedrijvendag wordt traditie

26 maart 2014

Dit jaar organiseert de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen alweer haar derde LOB-bedrijvendag. In 2008 werd ter ere van het tienjarig bestaan van de LOB de eerste bedrijvendag georganiseerd. Vanwege het grote enthousiasme, zowel bij de bezoekers als bij de standhouders, werd door het bestuur besloten deze beurs vaker te organiseren. In 2011 trok deze dag, gehouden in het NBC-congrescentrum te Nieuwegein meer dan 40 standhouders. De LOB-bedrijvendag, die staat gepland voor 3 april 2014, wordt een traditie.

De doelgroep die deze bedrijvendag kan bezoeken is qua aantallen niet groot. Daarom wordt deze beurs slechts één dag gehouden; de stands worden de avond vóór de beursdag opgebouwd en de avond van de beursdag weer afgebroken. In 2011 bezochten ruim 500 begraafplaatsbeheerders de beursvloer. Deze beheerders regelden gezamenlijk ongeveer 65% van de jaarlijkse begravingen in Nederland. Juist daarom zijn de bedrijven die een stand huren enthousiast; vrijwel iedere bezoeker behoort direct tot hun doelgroep. De beursvloer omvat een breed scala aan standhouders. Zo veelzijdig als de taak van begraafplaatsbeheerders is, zo pluriform zijn de deelnemende bedrijven. De stands worden bezet door leveranciers van machines, door steenhouwers en leveranciers van betonproducten, zoals kelders. Daarnaast vinden onder anderen leveranciers van softwarepakketten voor grafadministratie hun weg, gespecialiseerde bedrijven die werk uitvoeren op begraafplaatsen en landschaparchitectenbureaus. Maar ook adviesbureaus en cursusinstellingen.

Dé beurs voor de begraafplaatsbeheerder en beleidsmakers

Alle begraafplaatsbeheerders in Nederland -lid of geen lid van de LOB- worden uitgenodigd. Maar niet alleen zij, ook worden dit jaar verantwoordelijken rechtstreeks uitgenodigd: wethouders, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers van gemeentelijke begraafplaatsen en ook besturen van bijzondere begraafplaatsen. Vooral deze verantwoordelijken bepalen voor een belangrijk deel het reilen en zeilen op de ruim 4.000 begraafplaatsen in Nederland en behoren dus zondermeer tot de welkome gasten. Veel begraafplaatsen verkeren in zwaar weer. Het aantal bijzettingen loopt terug en daarmee een deel van de inkomsten. Het beheer van een begraafplaats en het voeren van een gezonde exploitatie vergt meer en meer aandacht. Begraafplaatsen vormen niet alleen een primaire sociale voorziening, maar vormen ook het stenen archief van stad en dorp: de spiegel van de maatschappij. Deze oases van groen en rust moeten gekoesterd worden. Een klantvriendelijke bedrijfsvoering kost geld; de kosten kunnen relatief hoog zijn. Maar de baten kunnen dit ook anno nu zeker in evenwicht brengen. Veel verantwoordelijken voor de begraafplaatsexploitatie zien dit niet en verhogen ten einde raad de tarieven. Vaak echter leidt dit niet tot meer inkomsten, maar juist tot een daling.

‘Vrijwel iedere begraafplaats kan kostendekkend draaien’

Wim van Midwoud, consulent bij de LOB en coördinator van deze beurs: ‘Vele beheerders en administratievoerders zullen het met mij eens zijn: vrijwel iedere begraafplaats kan kostendekkend draaien. Tijdens de bedrijvendag worden in twee aparte zalen non-stop presentaties gehouden. Wij hebben een aantal autoriteiten op het gebied van de exploitatie uitgenodigd om via eenlezing in te gaan op dit onderwerp. Werktitels van deze lezingen zijn onder andere: ‘Positieve begraafplaatsexploitatie? Geen probleem!’ en ‘Beheren van monumentale begraafplaatsen, wat valt er van te leren?’

Naast de vele stands op de beursvloer is er dus meer te zien en te horen. De presentaties zijn al vanaf de eerste LOB-bedrijvendag een belangrijke trekker voor het geïnteresseerde publiek. Het programma van de presentaties verschijnt in het vakblad ‘de Begraafplaats’, op de site van de LOB, www.begraafplaats.nl maar zal ook worden genoemd in de Nieuwsbrieven die vanaf februari frequent worden gestuurd naar de genodigden.

Van Midwoud: ‘Wellicht draagt deze beurs met haar bijzonder informatieve lezingen een steentje bij aan een verbeterde exploitatie. Een enthousiaste beheerder of andere verantwoordelijke is natuurlijk een eerste vereiste, de knowhow op het gebied van kwaliteit, klantgerichtheid en andere speerpunten, wordt geleverd door de organisatie van en voor begraafplaatsbeheerders; de LOB.’

noot:
Met enige nadruk willen wij u erop wijzen dat de LOB-bedrijvendag geen publieksbeurs is. Bent u een begraafplaatsbeheerder of bent u (mede)verantwoordelijk voor het beleid of de exploitatie van een begraafplaats, dan bent u van harte welkom.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >