Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Lezingen Drentse begraafplaatsen Drenthe

donderdag 23 september 2019

Op dinsdag 24 september en dinsdag 1 oktober 2019 organiseert Landschapsbeheer Drenthe een tweetal lezingen over begraafplaatsen in Drenthe in het kader van het project Noordergraf. Dit project is door de Rijksuniversiteit Groningen en Erfgoed Partners ontwikkeld om handvatten te bieden voor het beheer van oude begraafplaatsen. Belangstellenden zijn beide data vanaf 19.15 uur welkom in de Waterstaatskerk, Hoofdweg 186 in Bovensmilde. De lezingen zijn gratis toegankelijk.

De lezingen zijn de start van een serie cursussen komend najaar. De lezingen geven u onder andere inzicht in de geschiedenis van begraafplaatsen en graven en de juridische aspecten van (individuele) graven. De eerste avond word geopend met een korte introductie over Noordergraf. Lukas Hoven, oud medewerker van de provincie Drenthe en expert van de begraafplaats van Annen vertelt meer over de Drentse begraafcultuur. Petra Hurkmans, van de gemeente Borger-Odoorn gaat in op de juridische aspecten van het beheer van begraafplaatsen.

Funerair erfgoed

Tijdens de tweede lezing op dinsdag 1 oktober komt René ten Dam, funerair deskundige meer vertellen over funerair erfgoed en waarom zorgvuldigheid is geboden. Een begraafplaats bestaat naast de graven voor een belangrijk deel uit ‘groene elementen’ zoals bomen, struiken en hagen. Eward Timmermans, funerair deskundige, vertelt hoe een begraafplaats is opgebouwd. Welke groene elementen zijn te zien, hoe worden ze beheerd en wat zijn de ‘problemen’?

Praktijkcursus beheer begraafplaatsen

De lezingen zijn gekoppeld aan een drietal cursussen in de gemeenten: Assen, Aa en Hunze en Midden-Drenthe. Tijdens de cursus brengt u een bezoek aan een (of meerdere) begraafplaats(en). Ter plekke wordt gekeken wat bijzondere graven zijn. Hoe kan worden omgegaan met verval? Wat kan worden opgeknapt en wat niet? In het kader van het project Noordergraf worden handreikingen gegeven hoe graven worden geïnventariseerd en gewaardeerd. De cursus ‘Begraafplaatsen’ is bedoeld voor mensen die als vrijwilliger aan de slag willen op een begraafplaats in hun gemeente. Meer informatie over de cursussen vindt u in de agenda op www.lbdrenthe.nl. Hier kunt u tevens uw deelname doorgeven.

Praktische informatie

De lezingen op 24 september en 1 oktober vinden plaats in de Waterstaatskerk, Hoofdweg 186 in Bovensmilde. Wilt u de lezing(en) bijwonen? Dan ontvangt Landschapsbeheer Drenthe uw aanmelding graag via de agenda op www.lbdrenthe.nl. De lezingen zijn gratis bij te wonen.

Noordergraf is een consortium van de erfgoedhuizen en erfgoedconsulenten van Groningen, Friesland en Drenthe, de RUG en Landschapsbeheer Drenthe en Landschapsbeheer Friesland.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder