nieuws

Facultatieve
Sponsors

Leerhuizen Palliatieve Zorg

Drie dinsdagavonden voor publiek

14 maart 2005

Docenten van Leerhuizen Palliatieve Zorg, Marinus van de Berg en Frans Baar, verzorgen inleidingen over palliatieve zorg. In hun inleidingen geven zij aandacht aan lichamelijke pijn en symptomen, aan palliatieve sedatie en euthanasie. Ook wordt gesproken over angst, verdriet en hoop, over afronding en afscheid in waardigheid en zorg om elkaar.

Leerhuizen Palliatieve Zorg richt zich niet alleen op patiënten, professionals en vrijwilligers, zij richt zich ook op familieleden, vrienden en naasten die veel baat hebben bij goede informatie en hun vragen willen voorleggen aan mensen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg.

Marinus van den Berg
Geestelijk verzorger in Verpleeghuis en Hospice Antonius IJsselmonde en docent Leerhuizen Palliatieve Zorg. Hij is bekend van vele lezingen en boeken over palliatieve zorg en over rouw en verlies.

Frans Baar
Verpleeghuisarts unit palliatieve zorg en directeur Verpleeghuiszorg en Kwaliteits-ontwikkeling in Verpleeghuis en Hospice Antonius IJsselmonde. Tevens docent Leerhuizen Palliatieve Zorg. Hij is betrokken bij vele plaatselijke en landelijke ontwikkelingen van palliatieve zorg.

5 april Leven met een levensbedreigende ziekte

12 april De laatste 48 uur

19 april Rouw, leven na het verlies

Tijdstip: 19.30-21.30 uur
Plaats: Antonius IJsselmonde, Groene tuin 1, Rotterdam
Goed bereikbaar met tram 23, stopt voor de deur!
Kosten: per avond € 7,50 te betalen aan de zaal,
een kaart voor alle drie de avonden kost € 17,50

Voor meer informatie
www.leerhuizenpalliatievezorg.nl
T 010-479 8621
F 010-479 8629
E info@leerhuizenpalliatievezorg.nl

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >