nieuws

Facultatieve
Sponsors

Ledenvergadering BGNU: het Vakexamen Uitvaartzorg komt er

31 mei 2013

Op 29 mei hebben de leden van de Branchevereniging van Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) een belangrijke beslissing genomen. Op een zeer druk bezochte ledenvergadering werd gestemd over het voorstel van het bestuur om een Vakexamen Uitvaartzorg in het leven te roepen. 76% van de aanwezige leden stemden voor het voorstel.

Het Vakexamen Uitvaartzorg beoogt het kwaliteitsniveau van de branche een nieuwe impuls te geven, door het verder professionaliseren van de uitvaartleider. Daartoe wordt een Vakexamen Uitvaartzorg in het leven geroepen, dat voor iedereen openstaat. Het examen kent een theoretisch deel, dat vervolgd wordt door een leer-/werktraject in een Keurmerkonderneming. Geslaagden krijgen een erkend vakdiploma.

Uitvaartleiders die beschikken over het vakdiploma kunnen zich inschrijven in een Register voor Gecertificeerd Uitvaartleiders, en krijgen van daaruit toegang tot een traject van permanente educatie. Door deze permanente educatie worden zij op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in het vak, en worden zij ondersteund in de uitoefening ervan. Het Register wordt ondergebracht bij de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.

Aan de stemming ging een levendige discussie vooraf, waarin de “voors en tegens” werden afgewogen, en waar her en der een laatste “puntje op de i” gezet werd. Voorzitter Paul Koeslag: “Hiermee hebben de leden van de BGNU een belangrijk besluit genomen voor de branche. Het is nu aan het bestuur het Vakexamen te realiseren. We zullen dit met enthousiasme en voortvarendheid doen. We hebben goed geluisterd naar de argumenten voor en tegen, en zullen hiermee terdege rekening houden bij het verwezenlijken van dit besluit”.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >