nieuws

Facultatieve
Sponsors

Landelijke Vereniging Crematoria (LVC) nu ook online: www.lvc-online.nl

4 januari 2009


Om in staat te zijn zo snel mogelijk te kunnen communiceren en voorlichting te geven, is de Landelijke Vereniging voor Crematoria (LVC) nu ook online bereikbaar. Via de website van de LVC is niet alleen algemene informatie te vinden, maar ook actuele ontwikkelingen én uiteraard de contactgegevens van alle leden. Via de site kunt u tevens de landelijke cijfers downloaden van het aantal overledenen, het aantal crematies én het crematiepercentage.

Ook wordt op de website uitgebreid ingegaan op het Dr. C.J. Vaillantfonds, waarin de opbrengsten van (edel)metaal worden gestort. Dit Fonds ondersteunt daarmee sinds 1997 goede doelen en waardevolle initiatieven.

Op de LVC-site is ook informatie te vinden over de Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria (WVNC), waarvan de oprichting een initiatief was dat 'geboren' werd vanuit de LVC.

LVC
De LVC – opgericht in 1988 - is een zogenaamde ‘brancheorganisatie’ waarbinnen onderwerpen aan de orde worden gesteld die voor de branche als geheel van belang zijn. Er wordt informatie uitgewisseld over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van rouwverwerking, dienstverlening, wetgeving en techniek. In veel gevallen treedt de LVC op als ‘spreekbuis’ van de crematoria in de richting van bijvoorbeeld overheid en pers. Ook bij wetenschappelijk onderzoek wordt de LVC betrokken.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >