nieuws

Facultatieve
Sponsors

Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB): Grafkosten stabiliseren

1 april 2009

Grote stijgingen in grafkosten behoren tot het verleden, zo blijkt uit de uitkomsten van het grafkostenonderzoek 2009 van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB).

De LOB heeft voor het tweede jaar zelfstandig een betrouwbaar en onafhankelijk grafkostenoverzicht opgesteld. De belangrijkste tarieven van ruim 800 begraafplaatsen in Nederland zijn inzichtelijk op een rijtje gezet. Consumenten kunnen bij een keuze van een begraafplaats, de financiële component nu goed beoordelen en afwegen.

Het onderzoek omvat 840 gemeentelijke, particuliere en kerkelijke begraafplaatsen. Dit zijn er op 1 april ruim 100 meer dan in 2008.
Nieuwe opgaven zullen ook worden verwerkt en op de site worden geplaatst.

De gemiddelde prijsstijging dit jaar is 4,0%. Dit is vrijwel gelijk aan de stijging in 2008. Naast indexering wordt de stijging voornamelijk veroorzaakt door aanpassingen van plaatselijk nog steeds voorkomende extreem lage tarieven. Veel begraafplaatsen hanteerden voorgaande jaren een inhaalslag bij hun tariefstelling die vaak sinds de jaren ’60 en ’70 niet was aangepast aan de inflatie.

In het LOB-grafkostenonderzoek worden tevens de tarieven van 2009 met de tarieven van 2008 vergeleken en wordt de gemiddelde prijsstijging per begraafplaats berekend. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd op www.grafkostenonderzoek.com. Een uitgebreide toelichting wordt gegeven, onder andere op de diverse kosten en het verschil tussen de diverse graven die er zijn.

De LOB is de enige vakorganisatie op het gebied van begraven en begraafplaatsen, geniet als zodanig landelijke bekendheid en treedt op als vertegenwoordiger van circa 80% van de Nederlandse begraafplaatsen.
Als belangenorganisatie biedt de LOB ondersteuning aan leden middels het verzamelen en doorgeven van kennis, ervaring en advies.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE