nieuws

Facultatieve
Sponsors

Landelijk Platform Nabestaandenzorg opgericht

29 april 2014

Het Landelijk Platform Nabestaandenzorg (LPN) bestaat uit professionals die nabestaanden ondersteunen na een overlijden. Deze ondersteuning bestaat uit zowel hulp bij de zakelijke afwikkeling als emotionele begeleiding. Het uitgangspunt is dat iedere nabestaandenbegeleider werkt vanuit een gemeenschappelijke visie en missie, maar wel met behoud van eigen identiteit.

Het platform is bedoeld om kennis te delen, te netwerken en samen te werken. Hierdoor versterken de nabestaandenbegeleiders elkaar en kunnen tevens, binnen de verschillende regio’s, voor elkaar als vangnet dienen. Dus: samenwerken met behoud van eigen identiteit.
Bovendien wordt er op deze manier een uniforme werkwijze uitgestraald naar de uitvaartbranche en de nabestaanden, waardoor meer duidelijkheid ontstaat over de wijze waarop wij nabestaandenzorg bieden.

Er worden momenteel verschillende vormen van nabestaandenzorg aangeboden. Bij de één ligt het accent wat meer op de zakelijke afwikkeling, bij de ander meer op de emotionele begeleiding. De nabestaandenbegeleiders die werkzaam zijn in het Landelijk Platform combineren beiden.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >