nieuws

Facultatieve
Sponsors

Kunstenaars exposeren gedenkbeelden voor anonieme graven asielzoekers.

26 oktober 2006

De Stichting Memento Gedenkbeelden exposeert vanaf 3 november in Kunst­centrum Babel te Utrecht gedenkbeelden voor anonieme overleden asielzoe­kers. Op de expositie ‘In naam..., Gedenkbeeld voor een asielzoeker’ worden zeven grafkunstwerken getoond die leden van de stichting belangeloos heb­ben gemaakt voor anonieme graven van asielzoekers.

De overkoepelende organisatie van asielzoekerscentra (COA) zorgt ervoor dat asielzoekers worden begraven. Maar in veel gevallen is er onvoldoende geld voor een grafsteen. De kun­stenaars hebben gedenkbeelden gemaakt omdat zij begaan waren met deze overledenen die anders voor altijd anoniem zouden blijven.

Jaarlijks sterven in Nederlandse asielzoekerscentra circa zeventig mensen. Veel van hen ko­men terecht in anonieme graven. Op het Islamitische gedeelte van de begraafplaats in het Friese St. Annaparochie, zijn er zeven van dergelijke anonieme graven voor acht overledenen. Een babytweeling is in één anoniem graf terecht gekomen. Het is niet meer dan een hoop aarde met een stuk hout.

De initiatiefnemer, Frits Slicht die naar aanleiding van een radio-uitzending over de ongemarkeerde graven van asielzoekers in Sint Annaparochie, iets aan die anonimiteit van de graven wilde doen riep de hulp in van Stichting Memento Gedenkbeelden.

De kunstenaars van Stichting Memento Gedenkbeelden hebben zich naast hun vrije werk toe­gelegd op het maken van gedenkmonumenten voor overledenen. Ook zij trokken zich de anonimi­teit van de asielzoekers graven in het Friese dorp aan. Daarop hebben zijn besloten hun een naam en gezicht terug te geven door middel van een kunstwerk.

Zeven beeldende kunstenaars binnen de stichting hebben ieder één graf geadopteerd. En ma­ken elk een kunstwerk voor een graf van één van de asielzoekers voor eigen rekening. Zij moesten werken met uiterst summiere persoonsgegevens zoals alleen naam, geboorte- en overlijdensdata. Aangenomen werd dat allen Islamieten moesten zijn gezien de locatie van de graven. De kunstenaars hebben daarom rekening gehouden met de geloofsovertuiging van de overledenen en de specifieke regels voor Islamitische graven.

De Friese gemeente Het Bildt, waaronder Sint Annaparochie valt, heeft toestemming verleend voor plaatsing van de kunstwerken. De stichting heeft de gemeente verzocht de kosten van de nodige vergunningen te laten vervallen.

Maar voordat de gedenkbeelden worden geplaatst, worden ze van 3 tot 26 november a.s. ge­zamenlijk tentoongesteld in Kunstcentrum Babel.

Kunstcentrum Babel is gevestigd in het voormalig gebouw van de Sociale Dienst, Oudenoord 275, 3512 EP Utrecht.

De opening van de tentoonstelling vindt plaats op 3 november om 18.00 uur. Openingstijden van Kunstcentrum Babel zijn do.vr. 17-21 uur za.zo.14-18 uur.

Op 28 november 2006 worden de gedenkbeelden definitief geplaatst op de begraafplaats van St. Anna Parochie.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE