nieuws

Facultatieve
Sponsors

Konijnen begraafplaats Rijnhof worden toch afgeschoten

17 november 2016

De konijnenpopulatie op begraafplaats Rijnhof in Woerden is ondanks de vele inspanningen van het afgelopen jaar onvoldoende terug gedrongen.

Schade en overlast voor nabestaanden en gemeente is daardoor nog steeds aanwezig. Het college heeft daarom besloten de konijnenpopulatie terug te dringen door middel van schieten. Een ontheffing om dit te mogen doen wordt binnenkort aangevraagd.

Huidige aanpak boekt te weinig succes

Al een jaar is de gemeente bezig met het bestrijden van de konijnen door middel van fretteren. Hierbij verjagen fretten de konijnen uit hun burcht waarna ze gevangen worden in een vangkooi. Het fretteren gaat erg moeizaam omdat de konijnen op de begraafplaats vooral boven de grond leven en in mindere mate in de burchten verblijven. Om toch effect te hebben is de inzet van de fret aangevuld met een roofvogel en een hond.

Wethouder Hans Haring: “Er is vorig jaar bewust gekozen voor fretteren omdat dit een snel in te zetten vorm van bestrijden was. Helaas boekt deze aanpak te weinig succes. Bovendien is de methode door het opdrijven met roofvogel of hond minder diervriendelijk dan eerder ingeschat. Daarom hebben we besloten om over te gaan op schieten. Dit is in de situatie op Rijnhof effectiever en dierenvriendelijker. Deze aanpak past daarmee ook binnen het dierenwelzijnsbeleid dat onlangs is vastgesteld. Hierin staat beschreven dat, bij het zoeken naar een effectieve manier om overlast door dieren te bestrijden, diervriendelijkheid een belangrijk uitgangspunt is.”

Ontheffing nodig

Het schieten van konijnen mag niet zomaar. Hiervoor is een ontheffing nodig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een uitvoerende dienst van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. De gemeente heeft de aanvraag voor deze ontheffing in gang gezet.

Als de ontheffing is afgegeven kan een erkend en gespecialiseerd bedrijf het schieten uit gaan voeren. Door vooraf goede afspraken te maken over wanneer en waar op de begraafplaats geschoten mag worden blijft mogelijke overlast beperkt. Zo mag het schieten alleen plaatsvinden in de schemering en niet tussen de graven om beschadiging aan ornamenten te voorkomen. Bovendien wordt er geschoten met een klein kaliber wat bijna geen lawaai maakt. Zodra de ontheffing is verleend maakt de gemeente dit bekend via de gemeentelijke informatiepagina. Op de begraafplaats zelf komt hierover dan een mededeling op het informatiebord en omwonenden ontvangen hierover een brief.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >