nieuws

Facultatieve
Sponsors

Kloosterbegraafplaatsen centaal in uitvaartblad van Terebinth

26 augustus 2015

Het derde nummer van Terebinth, tijdschrift voor funeraire cultuur, is gewijd aan kloosterbegraafplaatsen, een vrij onbekend aspect van ons funeraire erfgoed. Gewoonlijk zijn deze niet voor publiek toegankelijk.

In de funeraire literatuur is er dan ook weinig aandacht aan besteed. Uitbundige monumenten zal je er niet aantreffen. Het zijn sobere kerkhoven, die in hun eenvoud het kloosterleven weerspiegelen waarvan zij deel uitmaken. Toch hebben ook deze dodenakkers hun eigen karakteristieken. Het themanummer begint met een gedegen inleiding over kloosters in ons land door hoofdredacteur Wim Cappers, waarbij het aspect van begraven uiteraard niet wordt vergeten.

Verlaten begraafplaatsen
Anders dan hun min of meer verborgen bestaan zou doen vermoeden, is het thema bijzonder actueel. Veel kloosters dreigen in deze tijd gesloten te worden; de laatste bewoners verhuizen naar kloosterbejaardenhuizen. Dan rijst de vraag wat er met de graven moet gebeuren. Om hiervoor passende oplossingen te vinden, is in 2013 een stichting in het leven geroepen, de Stichting Beheer Begraafplaatsen Religieuze Instituten. Die zorgt dat daar een goede oplossing voor komt. Voorzitter Hans van Westerlaak vertelt hierover meer, evenals Jeroen Crajé, de contactpersoon vanuit de Konferentie Nederlandse Religieuzen. De KNR is een overkoepelende organisatie van orden, congregaties, abdijen en kloosters in Nederland, die in eerste instantie de problemen signaleert. Ook zuster Agnes Vos komt aan het woord, de algemeen overste van de Zusters van Liefde in Schijndel, die in de Konferentie de religieuzen vertegenwoordigt. Als case study beschrijft Ger Eickmans de herbegraving van de karmelietessen op de Heilig Land Stichting in Groesbeek.
In dit nummer worden ook drie funeraire wandelingen over kloosterbegraafplaatsen beschreven.

Bestellen
Een los nummer is te bestellen bij het bureau van Vereniging De Terebinth. Mail naar pr@terebinth.nl of bel met 0345 521132. Los nummer: €5,00 inclusief verzendkosten.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE