nieuws

Facultatieve
Sponsors

Kick off ‘LVC - Ovenisten training’ bij Docendo Opleidingen

16 december 2014

Grote belangstelling

Met een feestelijke Kick off voor het (bijna) voltallige trainersteam startte Docendo afgelopen vrijdag het project ‘Maatwerk Veiligheidstraining voor medewerkers Crematoria’. De trainers voor de vakgebieden ‘Oventechniek’, ‘Communicatieve vaardigheden’ en ‘Veiligheid’ ontmoetten elkaar om samen de aftrap voor dit nieuwe project te doen. De training is ontwikkeld op verzoek van en in nauwe samenwerking met de Landelijke Vereniging voor Crematoria (LVC).

Grote belangstelling

Sinds de aankondiging van het project, begin augustus dit jaar, hebben zich een kleine 300 deelnemers aangemeld voor deze training. Een bewijs dat de training voorziet in een behoefte. Van de eerste training heeft inmiddels het theoriedeel plaatsgevonden en de eerste reacties zijn bijzonder positief. Vanaf januari gaan de trainingen door het hele land (overwegend incompany) gegeven worden.


Drie pijlers

De training is opgebouwd uit drie hoofdcomponenten nl. Oventechniek, Veiligheid en Communicatie. Het is de bedoeling dat iedereen die in een crematorium de oven bedient of aanwezig is tijdens een invoer weet hoe de oven werkt en hoe de oven bediend moet worden onder afwijkende omstandigheden. Bij het onderdeel Veiligheid ligt de focus op hoe te handelen als er iets misgaat. Alle aspecten komen aan bod: van persoonlijke beschermingsmiddelen tot en met het oefenen met noodprocedures in de ovenruimte met een brandscenario. Tot slot leren de Communicatietrainers de deelnemers op welk moment en op welke manier zij aanwezige nabestaanden kunnen voorbereiden op wat ze gaan ervaren tijdens een invoer en hoe zij hen kunnen wijzen op de veiligheidsvoorschriften.

Maatwerk

Hoewel het raamwerk van de training uit de bovengenoemde componenten bestaat, worden er vrijwel voor ieder crematorium aanpassingen op het programma gedaan, zodat de training optimaal aansluit op de leerwensen en situatie van de opdrachtgever.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >