nieuws

Facultatieve
Sponsors

Keurmerk uitvaartzorg: nieuwe groep van 22 uitvaartondernemingen

14 november 2008

Tilburg, 14 november – de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg heeft donderdag 13 november jl. 22 uitvaartondernemingen gecertificeerd als nieuwe houders van het Keurmerk uitvaartzorg. Dit gebeurde in aanwezigheid van een groot deel van de Nederlandse uitvaartbranche tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de organisatie in Hotel Schiphol A4 te Hoofddorp.

Voorzitter Aloys Meij van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg benadrukte dat er een voor de hand liggende oplossing is voor de negatieve berichtgeving over de uitvaartbranche. “Als de ondernemingen in de branche hun vak goed verstaan en uitoefenen, wordt dit een uitzondering. Dat is het in feite al: wij zijn professionals. Dat geldt voor onze gecertificeerde uitvaartondernemingen in het bijzonder.”
Ook vermeldde hij dat de Stichting het Keurmerk uitvaartzorg in 2009 op de lijst van geaccrediteerde keurmerken van ConsuWijzer wil plaatsen.
De hoofdspreker van de middag, de pas benoemde Ombudsman van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen, mr. Karin Been, ging in haar speech in op het motto van het Keurmerk uitvaartzorg:
‘Tijd voor goed vertrouwen’. In de huidige tijdgeest, met een algemeen gebrek aan vertrouwen van de burgers in de democratie, instituties en de media, en de deels vanuit Amerika overgewaaide claimcultuur is het werken aan (herstel van) vertrouwen ook in de uitvaartbranche essentieel, stelde zij. “Met een voortdurend proces van lering trekken en evolueren naar een betere kwaliteit van dienstverlening kweek je vertrouwen. Het Keurmerk uitvaartzorg draagt, als vorm van zelfregulering door een netwerk van uitvaartbedrijven, bij aan het vertrouwen in de uitvaartbranche.”

Het Keurmerk uitvaartzorg
Het beschermen van de consument – (potentiële) opdrachtgever van een uitvaart – is het hoofddoel van het Keurmerk uitvaartzorg. Een keurmerkhoudende uitvaartonderneming (keurmerkhouder) voldoet aan hoge kwaliteitseisen.
Een keurmerkhouder werkt met vijf inzichtelijke normen: heldere afspraken over uitvoering en kostenbegroting; goede organisatie; bekwaam personeel; klachtenafhandeling; en onderzoek naar klanttevredenheid.
Het Keurmerk omvat alle uitvaartverzorgende werkzaamheden: van direct na een overlijdensmelding tot en met de financiële afwikkeling en eventuele reacties na de uitvaart. De voordelen voor de consument zijn de zekerheden zoals verwoord in de vijf keurmerkeisen:
gewaarborgde kwaliteit, dus geen zorgen.

Nieuw gecertificeerde ondernemingen
De uitvaartondernemingen die sinds 13 november zijn gecertificeerd, zijn:
Agelink Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging De Haan en Van de Kamp BV
In Pace DELA
Boxtart DELA
Uitvaartverzorging Atropos BV
Goetzee Uitvaartverzorging BV
Stichting Balinkes Uitvaartverzorging
Monuta Westen
Monuta Terol
Monuta Pereira
Monuta Vroom
V.O.F. Spierings, Kok & Lemkes Uitvaartcentrum
Uitvaartverzorging Myosotis
Herman Tomesen Uitvaartverzorging
Uitvaartverzorging De Wit BV
Timmers Uitvaartonderneming
De Drechtstreek Uitvaartonderneming
Monuta Zorge
Monuta Visser
PCB Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging Jan Tijssen
Uitvaartcentrum Den Helder

Daarmee is het aantal sinds de start in januari 2007 gecertificeerde uitvaartondernemingen gekomen op 74. Daarnaast doorlopen nog eens 5 ondernemingen op dit moment de toelatingsprocedure. Een volledige lijst van met het Keurmerk uitvaartzorg gecertificeerde uitvaartondernemingen vindt u op de website van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg: www.keurmerkuitvaartzorg.nl

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >