nieuws

Facultatieve
Sponsors

Keurmerk Uitvaartzorg naar publieksgerichte website

28 januari 2011

Tilburg, 27 januari 2011 – Het Keurmerk Uitvaartzorg heeft onlangs haar website www.keurmerkuitvaartzorg.nl vernieuwd. Belangrijkste vernieuwing is de meer uitgebreide informatievoorziening aan de consument. Naast algemene informatie wordt nu ook een gebruiksvriendelijke zoekmogelijkheid naar gecertificeerde uitvaartondernemers geboden. Op basis van de postcode kan de bezoeker snel en gemakkelijk de met het Keurmerk Uitvaartzorg gecertificeerde uitvaartondernemingen in de gevraagde regio vinden.

Het Keurmerk Uitvaartzorg heeft als hoofddoel het beschermen van de consument als opdrachtgever van een uitvaart. De deelnemers aan het Keurmerk Uitvaartzorg vinden gezamenlijk dat de consument absoluut moet kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de door hen geboden uitvaartverzorging. Daarvoor zijn kaders en normen opgesteld, waaraan de uitvaartondernemingen moeten voldoen. Alle aangesloten ondernemingen zijn individueel door een onafhankelijke certificatie-instelling getoetst en gecertificeerd omdat zij voldoen aan alle normen.

Het Keurmerk Uitvaartzorg bestaat vier jaar. Inmiddels is een snelle groei doorgemaakt en zijn er 125 uitvaartondernemingen gecertificeerd. Samen verzorgen zij ruim 80% van alle uitvaarten in Nederland, met een ruime landelijke dekking. Het Keurmerk Uitvaartzorg is een erkend keurmerk met vermelding op ConsuWijzer.nl.

Reden genoeg dus voor de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) om de website te vernieuwen. Met de nieuwe website wil de SKU de bekendheid van het Keurmerk en daarmee het vertrouwen van de consument in de uitvaartbranche vergroten.

De SKU wil dat bereiken door het Keurmerk Uitvaartzorg aan de Nederlandse consument aan te bieden als leidraad voor kwaliteitszekerheid bij het kiezen van een uitvaartonderneming. Basis daarvoor zijn de gehanteerde strenge normen (onder andere voor een transparante kostenbegroting en de kwaliteit van uitvoering), de onafhankelijke, externe toetsing en de erkenning via ConsuWijzer.Heldere informatie voor consument en gecertificeerde uitvaartondernemingen

De nieuwe website bestaat uit een algemeen toegankelijk deel en een besloten deel. Het algemene deel van de website is gericht op de Nederlandse consument. Hier kunnen bezoekers alle in–formatie vinden over het Keurmerk en kennis nemen van het laatste nieuws. Het besloten gedeelte is er voor de gecertificeerde uitvaartondernemingen, die er na in te loggen algemene en praktische informatie kunnen vinden ter ondersteuning van hun certificering en de instandhouding daarvan.


De voordelen voor de consument zijn de zekerheden zoals verwoord in de zes keurmerkeisen:

1 Heldere afspraken over de uitvoering
2 Transparante kostenbegroting
3 Goede organisatie van de uitvaart
4 Bekwaam personeel
5 Doelmatige klachtenafhandeling
6 Klanttevredenheidsonderzoek

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >