nieuws

Facultatieve
Sponsors

Kennisplatform over de dood verder onder naam ´Funeraire Academie´

26 juni 2014

Het door Tilburg University (School of Humanities) en Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover in 2013 geïnitieerde project heeft haar werknaam Uitvaart Academie gewijzigd in de definitieve naam Funeraire Academie. De initiatiefnemers kiezen hiervoor omdat het niet alleen gaat om uitvaart (begrafenissen en crematies), maar ´om een breder perspectief van ritualiteit en beleving rondom de dood, rouw en herdenken in Nederland´, aldus Paul Post, voorzitter van de stuurgroep en hoogleraar Ritual Studies in Tilburg.

De Funeraire Academie wil een verbinding tussen wetenschap en praktijk tot stand brengen en bestaande kennis toegankelijk maken en delen.

Nieuwe stuurgroepleden en projectleider

De stuurgroep van de Funeraire Academie wordt per 1 september 2014 versterkt met Eric Venbrux (hoogleraar aan de Radboud Universiteit, Centrum voor Thanatologie) en Edzo Doeve (algemeen directeur van DELA). Met de komst van Venbrux en Doeve is zowel het academische veld als de uitvaartbranche in brede zin vertegenwoordigd in de stuurgroep. De overige leden zijn Guus Sluiter (directeur Museum Tot Zover), Herman Beck (hoogleraar Godsdienstwetenschap aan Tilburg University) en Alof Wiechmann (bestuurssecretaris Museum Tot Zover). Laura Cramwinckel is onlangs aan de slag gegaan als projectleider van de Funeraire Academie. Zij is afgestudeerd religiewetenschapper met een achtergrond in design en duurzaam ondernemerschap.

Museum Tot Zover krijgt een operationele spilfunctie. Het Amsterdamse museum over de dood vormt de brug tussen wetenschap, uitvaartbranche en een groter publiek. ‘Ons museum stimuleert reflectie over de dood. We hechten veel waarde aan educatie en kennisbevordering omtrent de funeraire cultuur. En om kennis verder te brengen, heb je samenwerking tussen verschillende disciplines nodig: academici, uitvaartprofessionals, schrijvers, kunstenaars, ontwerpers, scholen. De Funeraire Academie biedt een podium aan iedereen die zich op onderzoekende wijze bezighoudt met de dood,’ aldus Guus Sluiter.

Expertmeeting over ritueel op 18 september 2014

De eerstvolgende activiteit van de Funeraire Academie is een expertmeeting op donderdag 18 september in Crematorium Tilburg. Het centrale thema van de middag is ´Fundamenten van ritueel: taal, ruimte, handelen´. Zes deskundigen delen hun kennis en ervaring over de vormgeving van ritueel in de hedendaagse uitvaartcontext. Ze doen dit in duo-presentaties van wetenschapper en beroepsexpert. Meer informatie over de bijeenkomst op 18 september wordt later bekendgemaakt.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >