nieuws

Facultatieve
Sponsors

Kamervragen over het effect van hoge grafkosten

27 april 2007

Gisteren bracht DELA een persbericht naar buiten waarin zij de snelle stijging van de grafkosten van gemeentelijke begraafplaatsen aan de kaak stelde. Dat is de buitenwacht niet ontgaan. Lid Anker van de Christen Unie stelt schriftelijk vragen aan de minister

Hieronder het persbericht van de Christen Unie:

donderdag 26 april 2007 09:35 Schriftelijke vragen van het lid Anker aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het substitutie-effect van hoge grafprijzen.


1. Hebt u kennisgenomen van het onderzoek van DELA naar de ontwikkeling van grafkosten in de afgelopen jaren?


2. Hebt u kennisgenomen van de conclusie van DELA dat vijftien procent van de Nederlanders die kiezen voor crematie, dit heeft gedaan omwille van de lagere kosten en dat van diegenen die kiezen voor begraven, tien procent overweegt zich te laten cremeren als de grafkosten verder stijgen?


3. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat mensen die liever begraven willen worden, kiezen voor een crematie omwille van de hoge kosten van begraven? Zo ja, wat gaat u doen om dit substitutie-effect te voorkomen?


4. Deelt u de conclusie van DELA dat de transparantie van gemeenten met betrekking tot de opbouw van de grafkosten onvoldoende is en de democratische controle door de gemeenteraad mede daardoor te wensen overlaat? Zo ja, bent u bereid het belang van grotere transparantie en inzichtelijkheid in de opbouw van grafkosten in een overleg met de VNG aan de orde te stellen?

Bronnen:

1) Bodemprijzen, uiteenlopende aspecten van de grafkostenproblematiek. Eindhoven: 26 april 2007.

2) Zie beantwoording vragen van het lid Slob, vergaderjaar 2005-2006, aanhangsel 727, ingezonden 15 december 2005.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >