nieuws

Facultatieve
Sponsors

Kaartspel voor kinderen en jongeren over leven en dood

9 februari 2016


‘Heeft de dood een kleur? en 49 andere filosofische vragen over leven & dood’ is een bijzonder, toegankelijk en uitnodigend kaartspel dat kinderen en jongeren uitnodigt te filosoferen over het leven en de dood. Het is geschikt voor gebruik in groepen van basisscholen, in klassen van middelbare scholen, maar even goed in een gezin.

Enkele vragen uit het kaartspel zijn:

- Is verdriet in de zomer hetzelfde als in de winter?
- Wat zou er gebeuren als er nooit meer iemand doodgaat?
- Kun je ook blij worden van verdriet?
- Gaat een groot dier meer dood dan een klein dier?
- Als je dood bent, zijn je gedachten dan ook weg?

Games that matter, is zien op de Uitvaartbeurs Amsterdam op 23 april in de Westerkerk (Jordaan, centrum Amsterdam)

Aan de hand van de vraag op de kaart kan het filosoferen beginnen. In een groep gaan kinderen en/of jongeren gezamenlijk verkennen wat mogelijke antwoorden zouden kunnen zijn, zonder een definitief antwoord te zoeken. Samen in gesprek, iedereen heeft gelijk, de verwondering (over wat de ander inbrengt en wat je zelf niet had bedacht) staat centraal.
Filosoferen is niet moeilijk. Je hoeft niets te weten over filosofie en/of filosofen. Iedereen kan het. Vraag, vraag door en onderzoek met elkaar de woorden. Wat betekenen ze? Waarom zeg je wat je zegt? Alles is mogelijk, geen antwoord is fout. Een definitief antwoord is niet nodig.

Het kaartspel is mede ontwikkeld om de dood bespreekbaar te maken. Juist door erover te filosoferen, wordt het vanuit allerlei, soms verassende kanten bekeken en overdacht, wat tot meer vertrouwdheid met het thema leidt. De verkennende en onderzoekende houding die filosoferen met zich mee brengt helpt de dood veilig te bespreken. Het komt daardoor enerzijds niet té dichtbij terwijl het juist wel dichtbij komt omdat het ook over jouw persoonlijke mening gaat. De perfecte paradox.

Het spel is bedacht en ontwikkeld door Games That Matter, een spelontwerpbureau dat uitsluitend spellen ontwerpt en uitgeeft over maatschappelijke thema’s die er toe doen. Games That Matter is onderdeel van Bureau MORBidee: het bureau van voormalig PABO-docente Mariska Overman en journalist/schrijver Rob Bruntink dat zich ten doel stelt de dood bespreekbaar te maken.

‘Heeft de dood een kleur?’ is verkrijgbaar vanaf 28 januari voor € 14,95 via de site www.gamesthatmatter.nl en via www.bol.com.nl.

Voor meer informatie, zie www.gamesthatmatter.nl of neem contact op via mail: gamesthatmatter@kpnmail.nl ISBN 978-90-824497-1-6

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE