nieuws

Facultatieve
Sponsors

Juridische vragen centraal op 4 november

Moscowa en Bierman Advocaten organiseren informatiebijeenkomst

20 oktober 2009

Wie is de rechthebbende van een graf? En wie van de urn met as? Valt een uitkering uit een erfenis altijd in de gemeenschap van goederen of zijn er mogelijkheden om dat te voorkomen? Maakt het verschil of je een testament opmaakt of niet? Dit zijn zo maar enkele vragen die centraal staan tijdens een ‘juridische’ informatiebijeenkomst die Bierman Advocaten en Begraafplaats & Crematorium Moscowa op woensdag 4 november in het crematorium aan de
Waterbergseweg in Arnhem organiseren.

De bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, is vrij toegankelijk. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Wij verzoeken u daarom om zich voor 2 november aan te melden via info@moscowa.nl of 026 445 63 47.

Met de informatiebijeenkomst willen Moscowa en Bierman Advocaten onduidelijkheden wegnemen rondom vragen waarmee iemand rondom een overlijden te maken kan krijgen. De avond bestaat uit een uitgebreide lezing door advocaat mevrouw mr. M.A. de Vos, waarna er ruimschoots de tijd is voor het stellen van vragen. Een breed aantal onderwerpen komt aan bod. Vragen rondom onder andere de wet op de Lijkbezorging, erfrecht en familierecht
komen ter sprake. Want hoe zit het bijvoorbeeld als twee broers het niet eens kunnen worden over de bestemming van de as van hun overleden ouders?

Ook het erfrecht – met een klein ‘uitstapje’ naar het huwelijksvermogensrecht - komt op 4 november aan de orde. Want wat te doen als ouders hun schoonzoon liever niet willen laten delen in hun nalatenschap? Maar ook: wat is de positie van de erfgenamen en hoe zit het ook alweer met het onterven van kinderen?

Tot slot komen ook vraagstukken voor bijvoorbeeld een ondernemer aan bod: hoe zit het met de voortzetting van het (familie)bedrijf wanneer de ondernemer komt te overlijden? Maakt het verschil of je een testament opmaakt of niet en waar moet je bij het opstellen van een testament op letten?

Kijk voor de meest uitgebreide informatie over het thema uitvaart in Arnhem op www.uitvaart-arnhem.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >