nieuws

Facultatieve
Sponsors

Jongeren bespreken uitvaartwensen meestal niet

12 maart 2015

Ruim de helft van de jongeren heeft nog nooit nagedacht over hun eigen uitvaart. En als zij wel hebben nagedacht over hun uitvaartwensen, worden deze meestal niet met anderen besproken. Slechts 21% heeft zijn of haar ideeën besproken met ouders of vrienden. Minder dan 1% heeft de uitvaarwensen vastgelegd op papier, op de computer of bij een uitvaartverzekeraar.

Overlijden en uitvaart wordt in iets meer dan de helft van de gezinnen wel eens ter sprake gebracht, zo blijkt uit onderzoek van Monuta . Het gaat dan vooral om de keuze voor begraven of cremeren of over de wensen van de ouders of verzorgers met betrekking tot hun uitvaart. Jongeren denken vaak nog niet na over hoe hun eigen uitvaart eruit zou moeten zien. Meisjes hebben vaker wel eens nagedacht over hun eigen uitvaart dan jongens. Ook leeftijd speelt een rol: van de 18- en 19-jarigen heeft iets meer dan de helft er wel eens bij stil gestaan, ten opzichte van slechts 38% in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.

Begraven of cremeren

Ruim 40% van de jongeren heeft nog geen idee of ze na hun dood begraven of gecremeerd willen worden of heeft daar nog nooit over nagedacht. 35% geeft aan begraven te willen worden. Slechts 18% heeft de voorkeur voor een crematie. Dit terwijl in Nederland ruim 61% van alle uitvaarten een crematie is. Een heel klein percentage (6%) zou zijn of haar lichaam ter beschikking willen stellen aan de wetenschap.

Wensen

Driekwart van de jongeren zou, als ze nu zouden komen te overlijden, iets mee willen nemen in de kist. Het gaat dan vooral om foto’s (42%), maar ook een knuffeldier (27%) en brieven of mails (13%) worden veel genoemd. Meisjes zeggen vaker foto’s en knuffeldieren mee te willen nemen, jongens kiezen veel vaker voor een sportattribuut.

Ook zou iets meer dan de helft van de jongeren iets speciaals aan willen in de kist. Vooral bij meisjes is dit het geval. 46% van de meisjes geeft aan haar lievelingskleding en schoenen aan te willen. Jongens hebben in 53% van de gevallen geen speciale kledingwensen. Wel geven zij vaker dan meisjes aan het tenue van hun favoriete sportclub aan te willen.

Praat erover met familie of vrienden

Roos Zwetsloot, directeur Uitvaartzorg bij Monuta, benadrukt het belang om goed na te denken over je uitvaartwensen en deze te bespreken en eventueel ergens vast te leggen. Hoe oud je ook bent, de dood komt immers vaak zeer onverwacht. “Wij zien het helaas regelmatig dat nabestaanden niet weten wat de wensen van hun overleden dierbare waren. Hierdoor komen nabestaanden voor moeilijke keuzes te staan, terwijl zij het al zwaar genoeg hebben. Er moet zoveel geregeld worden in een hele korte, maar vaak zeer emotionele tijd. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over je uitvaartwensen en deze vast te leggen, op papier of digitaal. Ook als je nog jong bent. Praat erover met je familie of vrienden. Natuurlijk kun je je wensen naarmate je ouder wordt ook weer aanpassen. Zo weten je nabestaanden welke keuzes ze moeten maken als jij er niet meer bent.”

Over Monuta

Monuta is een landelijke uitvaartverzorger en -verzekeraar met 100 vestigingen en ruim 1,3 miljoen verzekerden. Monuta heeft ruim 90 jaar ervaring en weet daarom hoe moeilijk nabestaanden het vaak hebben na een overlijden. In een korte en emotionele periode moet veel worden geregeld. Door vooral praktische zaken uit handen te nemen, krijgen de nabestaanden de tijd en ruimte om persoonlijke keuzes te maken. Zo is Monuta de steun bij iedere uitvaart. Nabestaanden hebben het tenslotte al moeilijk genoeg.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >