nieuws

Facultatieve
Sponsors

Jonge weduwe schrijft aangrijpend boek over rouw

30 mei 2018

Marloes Harkema is pas 28 jaar als ze weduwe wordt. In het boek 'Nu is nog zo zon-der jou' beschrijft ze op aangrijpende wijze haar rouwproces. Het is een kwetsbaar en teder verslag, dicht op de huid en recht uit het hart geschreven. Een boek vol herkenning voor mensen die hun geliefde of dierbare hebben verloren, en hun om-geving. Het boek verschijnt vlak voor de Internationale Weduwendag op 23 juni.

‘Rouw is een eenzaam proces. In het bijzonder voor jonge mensen, omdat hun omgeving in de bloei van hun leven is en veelal geen ervaring heeft met rouw’, aldus Marloes Har-kema. Met haar boek wil zij lotgenoten (h)erkenning en moed geven. Ook biedt het waar-devolle handvaten voor mensen die willen troosten, maar niet weten hoe.

Landschap van rouw

Direct na de dood van haar man begint Marloes met schrijven. Als een biologe in kwets-baar rouwgebied onderzoekt ze haar veranderde leven. In korte hoofdstukken en gedich-ten maakt ze de lezers deelgenoot van de nachten die ze wakker ligt, de stamelende reac-ties van haar omgeving en het zwijgen over de dood. Ze verdrinkt in het verdriet, schrijft onstuimig over de weerstand die ze biedt om los te laten, maar ook over veerkracht en verzachting. Zo schildert ze in woorden hoe ze zich in de eerste twee jaar vallend en op-staand een weg baant door het landschap van rouw.

Onvoorspelbare karakter

In dit boek combineert ze de ervaringen van andere jonge weduwes met het onvoorspel-bare karakter van rouw en de veranderende verhouding tot het leven, de omgeving, werk en nieuwe relaties. Het zijn persoonlijke bespiegelingen, veelal geschreven vanuit de stil-te. De schrijfster weet een treffend beeld te scheppen over de vele facetten van rouw, maar ook de reikwijdte van liefde. Daarmee wordt het een boek van hart tot hart, en een aanrader voor mensen die een geliefde of een dierbare verloren hebben, én hun omge-ving.

Het boek ’Nu is nog zo zonder jou’ is vanaf 21 juni verkrijgbaar bij iedere boekhandelaar, bol.com en via de uitgever www.scrivomedia.nl.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE