nieuws

Facultatieve
Sponsors

ISLAMITISCHE BEGRAAFGELEGENHEID AMSTERDAM

1 maart 2006


De Amsterdamse moslimgemeenschap gaat samen met de gemeentelijke begraafplaats De Nieuwe Ooster (DNO) een islamitische begraafgelegenheid realiseren.
Burgemeester en wethouders van Amsterdam zullen dit met een investeringsbijdrage van € 416.000 financieel mede mogelijk maken.
Ook stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, dat verantwoordelijk is voor De Nieuwe Ooster, draagt bij door voor de herinrichting van het terrein en voor het ontwerp zorg te dragen.
De Nieuwe Ooster heeft al geruime tijd en een apart grafvak gereserveerd.

In 2004 wees onderzoek uit dat de toename van het aantal moslims in Amsterdam in de komende jaren zal leiden tot een behoefte onder meer moslims om hier begraven te worden. Daarbij speelt ook de veranderde orientatie mee onder de nieuwe generaties, die hier opgroeien en integreren en die meer dan de eerste generatie gericht zijn op de Nederlandse samenleving.
Tegen die achtergrond heeft het College van B&W in 2004 besloten een tijdelijke Commissie Islamitische Begraafgelegenheden Amsterdam (CIBA) te ondersteunen.
In de CIBA hebben de Turkse moskeekoepels Milli Gorus en Dyanet samengewerkt met de Unie van Marokkaanse Moskeen in Amsterdam en Omgeving (UMMAO).
Ook De Nieuwe Ooster participeerde in de commissie.
Onder voorzitterschap van oud-burgemeester Ed van Thijn heeft deze commissie een plan van aanpak uitgewerkt.
Ieder die zich moslim noemt zal ongeacht zijn of haar geloofsinterpretatie op De Nieuwe Ooster een laatste rustplaats kunnen vinden.
Ook andere organisaties zoals de Shi’itische Stichting Fatima Al Zahra en de Ahmadiya Lahore zijn betrokken geweest bij het eindrapport en onderschrijven dit uitgangspunt.
Met de presentatie van het eindrapport houdt de CIBA op te bestaan.
Een Platform met vertegenwoordigers uit genoemde moslimgemeenschappen zal met steun van de gemeente samen met De Nieuwe Ooster het plan van aanpak uitvoeren.
De moskee-organisaties zullen zorgdragen voor de interne voorlichting over de nieuwe islamitische begraafmogelijkheid. Om ook financieel bij te dragen aan de realisatie, zullen de moskee-organisaties de komende twee maanden collecteren. Via de betrokken koepelorganisaties zijn ca 30 Amsterdamse moskees aangesloten.---------------

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >