nieuws

Facultatieve
Sponsors

Islamitisch begraven

Middagspecial Donderdag 17 maart 2005

17 januari 2005

Donderdag 17 maart 2005, Hotel Heidepark te Bilthoven

Centrale vraag
Tweede generatie moslims kiest voor graf in Nederland: aan welke voorwaarden moet dit voldoen?

In één middag geheel op de hoogte van
• relevante cultuurverschillen
• wettelijke bepalingen
• gemeentelijke richtlijnen

BESTEMD VOOR

  • uitvaartverzorgers
  • begraafplaatsbeheerders
  • kerken en kerkgenootschappen
  • gemeenten
  • ministeries van BZK, VROM en Volksgezondheid
  • medewerkers in medische en maatschappelijke sectoren
  • uitvaartverzekeraars

Opkomst Islamitisch begraven
Steeds meer gemeenten vragen zich af hoe ze het best kunnen omgaan met islamitisch begraven. Alhoewel de eerste generatie moslims graag in het land van herkomst wordt begraven, geven de tweede en volgende generaties steeds vaker te kennen in Nederland begraven te willen worden. Maar dan wel in een islamitisch graf.

Verschillen en overeenkomsten
De heersende opvatting is dat het islamitische begraven sterk afwijkt van de in Nederland aanwezige begraafgewoonten van andere religieuze groeperingen. Een ander tijdstip van begraven (binnen 24 uur in plaats van na 36 uur), de graven richting Mekka, de eeuwige grafrust ofwel het taboe op ruimen zouden een begrafenis in Nederland bemoeilijken. Wat zijn de wensen en behoeften van de islamitische gemeenschap en hoe groot zijn de verschillen nu precies?

Naar een passende oplossing
Deskundigen op het gebied van islamitisch begraven diepen tijdens deze middagspecial met u deze onderwerpen uit. Zij gaan in op de religieuze en culturele aspecten en besteden aandacht aan hoe in Nederland een islamitische begraafpraktijk gerealiseerd kan worden binnen de bestaande wettelijke kaders. Met een goede communicatie tussen alle betrokkenen en met voldoende informatie over wat kan, mag en moet kan er voor iedereen in Nederland een passende lijkbezorging gerealiseerd worden.


PROGRAMMA MIDDAGSPECIAL ‘Islamitisch begraven’

12.30 – 13.00 Ontvangst met broodje en koffie & uitreiking documentatie

13.00 – 14.00 Cultuurverschillen
• Relevante religieverschillen
• Rituelen
• Taalproblemen
• Rouwproces
• Sociale aspecten
M. Baba

14.00 – 14.15 Discussie

14.15 – 14.30 Videopresentatie

14.30 – 14.45 Pauze

14.45 – 15.45 Gemeentelijke aspecten
• Beleid
• Beheer
• Relevante wet- en regelgeving
mw. drs. P. Harmsen

15.45 – 16.15 Discussie

16.15 Borrel


Docenten
Moustapha Baba
Partner
MEX-IT, Adviseurs voor Intercultureel Management
Amsterdam

drs. Pauline Harmsen
Controller & beleidsmedewerker
De Nieuwe Ooster begraafplaats, crematorium en gedenkpark
Amsterdam
Consulent Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB)

Middagspecial
Islamitisch begraven

Organisatie
Vermande Studiedagen

Datum
Donderdag 17 maart 2005

Locatie
Hotel Heidepark te Bilthoven

Prijs
€ 350,- exclusief BTW, per persoon, inclusief catering en uitgebreide documentatie.

Inlichtingen
Inhoudelijk
Congresmanager
Telefoon (070) 378 94 26

Organisatorisch
Tönnes Gorgels
Congrescoördinator
Telefoon (070) 378 99 66

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >