nieuws

Facultatieve
Sponsors

Inwoners Zuidplas denken digitaal mee over toekomst begraafplaatsen

20 november 2020

De zeven gemeentelijke begraafplaatsen wil de gemeente toekomstbestendig maken en laten aansluiten op landelijke trends en ontwikkelingen. Inwoners kunnen zo in de toekomst kiezen voor een begraving naar keuze op een van de begraafplaatsen in de gemeente. Het digitaal inwonerspanel is ingezet om wensen en behoeften te peilen. De resultaten gebruikt de gemeente bij het opstellen van een nieuwe gemeentelijke visie op begraafplaatsen.

In het najaar van 2020 is een onderzoek onder het digitaal inwonerspanel uitgevoerd over de toekomst van de zeven begraafplaatsen in de gemeente. Trends en ontwikkelingen op het terrein van begraving zijn voorgehouden en bevraagd. In totaal hebben 383 inwoners hun medewerking verleend. Het onderzoek bevatte zowel meerkeuzenvragen als open vragen.

Bezoek begraafplaatsen en waardering

Bijna twee derde bezoekt geen begraafplaatsen in de gemeente. De begraafplaats die het meeste wordt bezocht, is de algemene begraafplaats Essenhof in Nieuwerkerk aan den IJssel (16%). Een ruime meerderheid vindt het onderhoud van de begraafplaatsen goed. Het panel mist maar in beperkte mate bepaalde voorzieningen op de door hen bezochte begraafplaats.

Bezoek aula’s en waardering

Iets meer dan de helft van de inwoners bezoekt weleens een van de aula’s van de begraafplaatsen. Met uitzondering van de aula van Westhage worden de aula’s qua sfeer, inrichting en voorzieningen over het algemeen voldoende of beter gewaardeerd. Over de mogelijkheid om in een van de aula’s de de overledene 24 uur per dag op te baren en te kunnen bezoeken, is het panel verdeeld.

Voorkeur begraafplaatsen

Uit de rapportage blijkt dat het lastig is voor inwoners zich uit te spreken over hun voorkeur voor specifieke begraafplaatsen in Moerkapelle en in Moordrecht met eventueel een nieuwe invulling of herbestemming tot herdenkpark.

Trends en ontwikkelingen

Inwoners in het panel denken dat de voorkeur voor crematies de belangrijkste reden is waarom het aantal begrafenissen landelijk en in Zuidplas afnemen. De belangrijkste redenen volgens het panel om voor crematie te kiezen zijn het ontbreken van onderhoud en de lagere kosten. Van de voorgelegde trends en ontwikkelingen spreken natuurbegraven (39%) en een urnentuin (25%) het meeste aan. Bijna een vijfde vindt geen van de voorgelegde trends en ontwikkelingen aansprekend.

Wat gebeurt er met de resultaten

De resultaten geven onder andere inzicht over hoe inwoners denken over vormen van ter aarde bestelling en welke functies begraafplaatsen kunnen vervullen tegen de achtergrond van trends en ontwikkelingen. Samen met alle opgehaalde informatie zullen deze resultaten worden meegenomen in een nieuwe visie op begraafplaatsen met een onderliggend beleidsplan. De visie zal richtinggevend zijn voor het actualiseren van de beheersverordening, uitvoeringsbesluit en legesverordening begraafplaatsen. De visie op begraven staat vooralsnog in december op de agenda van de gemeenteraad.

Bron: Gemeente Zuidplas

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >