nieuws

Facultatieve
Sponsors

Internationale dag van de Palliatieve Zorg

5 augustus 2005


HOUTEN – Tientallen organisaties in Nederland staan stil bij de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, op 8 oktober. De activiteiten worden vooral georganiseerd door regionale netwerken palliatieve zorg en zelfstandige hospices.

Het Johannes Hospitium in Vleuten houdt bij voorbeeld een open dag, het netwerk Delft-Westland-Oostland staat met een informatiestand in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Een handvol netwerken verspreidt informatiefolders over het regionale aanbod van palliatieve zorg. Sommige netwerken schakelen de huis aan huis-kranten in om het grote publiek van informatie hierover te voorzien. Her en der in het land worden in openbare gebouwen (bibliotheken, gemeentehuizen, zorginstellingen, huisartsenposten) posters over het keuze-aanbod opgehangen. De netwerken sluiten daarmee aan op het thema van de dag, ‘Keuzen in de zorg’. Een actueel overzicht van de activiteiten is te vinden op de website www.dagvandepalliatievezorg.nl.
Rondom de dag worden ook op landelijk niveau activiteiten ontplooid. KITTZ presenteert een hernieuwde uitgave van de Keuzewijzer Palliatieve Zorg. Het projectbureau van de Internationale Dag hoopt in oktober een poster- en advertentiecampagne in het openbaar vervoer en de landelijke dagbladen te voeren. Verder is het bureau in onderhandeling met een commerciële omroep om op 8 oktober een tv-programma over keuzes in palliatieve zorg uit te zenden.
De Nederlandse invulling van de Internationale Dag wordt gestimuleerd door een landelijk samenwerkingsverband van Agora, Vereniging van Integrale Kankercentra, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, KWF Kankerbestrijding en het NPTN (Netwerk Palliatieve zorg voor Terminale Patiënten Nederland). Voor meer informatie: Monja Lamdahdi, projectmedewerker van de Internationale Dag, telefoon 030-6575898, e-mail dag_palliatieve_zorg@yahoo.com.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE