nieuws

Facultatieve
Sponsors

Inschrijving Yarden Stimulans 2009 gestart

Winnaar ontvangt 5.000 euro

2 maart 2009

Eind 2009 reikt Yarden Uitvaartorganisatie voor de tweede keer de Yarden Stimulans van € 5.000,- uit. Deze tweejaarlijkse prijs is bedoeld om vernieuwende ideeën op het gebied van het levenseinde en uitvaart te stimuleren en tot uitvoering te laten komen. Opgeven kan tot 1 augustus a.s.

Wie komt in aanmerking?
In aanmerking voor deze prijs komen plannen voor nog uit te voeren projecten (zowel regionaal als landelijk) en kleinschalig gerealiseerde projecten die potentie hebben tot landelijke uitwerking.
De rol die het project heeft rondom maatschappelijke bewustwording en de persoonlijke keuzes van de mens is een belangrijk criterium. Kandidaten dienen (bijvoorbeeld door middel van een plan van aanpak) aan te tonen dat hun inspanningen en ideeën zullen leiden tot zichtbaar resultaat. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld een onderzoek, een project, een kunstuiting, voorlichtingsmateriaal, een symposium of aantoonbare vernieuwingen op het gebied van zorg of dienstverlening rond het levenseinde en/of uitvaart.

Aanmelden
Kandidaten kunnen zich rechtstreeks aanmelden, maar u kunt uiteraard ook iemand voordragen. Voor meer informatie en het opvragen van formulieren voor aanmelding/voordracht kan men contact opnemen met Ellis Verkerk, telefoon 088 927 3284 of ellis.verkerk@yarden.nl

Yarden en maatschappelijk verantwoord ondernemen
De maatschappelijke betrokkenheid van Yarden strekt zich verder uit dan het verzekeren en verzorgen van uitvaarten. Yarden wil door diverse activiteiten de bewustwording rond het levenseinde bevorderen. Een van deze activiteiten is de Yarden Stimulans. Met het uitreiken van deze prijs beloont en stimuleert zij onderzoek en innovatieve initiatieven rondom het levenseinde en de uitvaart.

Yarden
Yarden is een jonge, snel groeiende uitvaartorganisatie, die uitvaartverzorging, verzekeringen en voorlichting aanbiedt. Yarden telt bijna 1 miljoen leden. De ambitie van Yarden is helder: Yarden is dé uitvaartorganisatie van Nederland. Maximale persoonlijke aandacht voor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens is daarbij het vaste uitgangspunt. Want een uitvaart dient een unieke en bij de overledene passende gebeurtenis te zijn. Niet voor niets is het motto van Yarden ‘Iedere uitvaart uniek’. Door uitvaartwensen centraal te stellen wil Yarden bevorderen dat mensen zich bewust worden van hun wensen – en dat ze deze gaan vastleggen. Hierdoor kan een uitvaart worden uitgevoerd zoals de overledene dat wil.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >