Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Informatie over begraafplaats Halle gezocht

donderdag 30 november 2016

De wieken van de molen staan in de rouwstand. Een foto van de begrafenis van molenaar Bernard Coops in 1938.
In 1862 werd in Halle de begraafplaats in gebruik genomen. Binnenkort wordt er voor het eerst in 155 jaar geruimd. Het oudste gedeelte van de begraafplaats zal in het voorjaar van 2017 worden geruimd en opnieuw worden ingericht. Dit gedeelte bevindt zich tussen de heg aan de Zelhemse kant en het eerste pad. Het is gemarkeerd met bordjes waarop de ruiming wordt aangekondigd. Voor de archivaris van de kerk, Bennie Eenink, was dit aanleiding zich te gaan verdiepen in de geschiedenis van de begraafplaats, samen met Ellie en Harry Somsen van de website www.oudzelhem.nl. Het plan is dat er in het voorjaar van 2017 een artikel verschijnt in de Kronyck, het gezamenlijke blad van de oudheidkundige verenigingen in Zelhem Doetinchem en Gaanderen. Veel meer informatie komt er in de loop van 2017 op de website OudZelhem.

In de archieven is heel wat te vinden over de begraafplaats maar er blijven ook nog heel wat vragen onbeantwoord. Bennie hoopt dat er mensen zijn die hem kunnen helpen met onderstaande vragen.

Vooraan op de begraafplaats staat een stenen schuurtje. Dit is in 1931 gebouwd als stalling voor de inmiddels allang verdwenen lijkkoets. Boven de grote deur staat een bijbeltekst: “Jezus zeide, ik ben de opstanding en het leven”. Dit is echter niet de oorspronkelijke tekst. Het is duidelijk te zien dat er later een plaat met de huidige tekst voor de oude is bevestigd. Waarschijnlijk stond er vroeger “De mens gaat naar zijn eeuwig huis”. De vraag is waarom is dit gewijzigd en wanneer?

Een soortgelijk huisje stond tot omstreeks 1960 achter op de begraafplaats en deed dienst als lijkenhuisje. Over dit gebouwtje is niets te vinden in het archief. Waarschijnlijk is het ooit gebouwd omdat in 1872 het verplicht werd de lijken van mensen die aan een besmettelijke ziekte waren gestorven elders op te baren. Wie weet er meer over dit huisje, werd het werkelijk gebruikt, wanneer is het gesloopt en waarom?

De wieken van de molen staan in de rouwstand. Een foto van de begrafenis van molenaar Bernard Coops in 1938.

Omstreeks 1925 werd er op initiatief van Halle’s Belang een lijkkoets aangeschaft. Deze heeft vermoedelijk dienstgedaan tot omstreeks 1965 en is toen verkocht. Wie weet meer over deze koets, bijvoorbeeld waar deze koets is gebleven?

Op het oude gedeelte staan opvallend weinig grafmonumenten. Dit kan ermee te maken hebben dat men in die tijd nauwelijks grafstenen plaatste maar het kan ook zijn dat deze later zijn verwijderd, wie weet er meer over?

Ook andere informatie is van harte welkom en in het bijzonder foto’s. Er zijn slechts enkele foto’s bekend van begrafenissen en de begraafplaats. Als u denkt Bennie denkt te kunnen helpen dan kunt u hem bereiken op 0314 631851 of via mail: eeninkbd@planet.nl

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder
*/