nieuws

Facultatieve
Sponsors

Hoeveel sterfgevallen zijn er per week?

3 april 2020

Per week overlijden er gemiddeld 2 900 mensen. Maar in de winter overlijden er doorgaans meer mensen dan in de zomer.

Hogere sterfte in de winter valt vaak samen met een periode van griep en/of kou. Zo was er begin 2018 sprake van een uitzonderlijk lange periode van vooral griep. In die periode was de sterfte uitzonderlijk hoog met in week 10 (5 tot en met 11 maart) bijna 4 100 sterfgevallen.

Onder ouderen zijn relatief meer sterfgevallen in de winter. In de eerste vijftien weken van 2019 lag het aantal sterfgevallen onder 80-plussers gemiddeld 10 procent hoger dan in een gemiddelde week in 2019. Voor de mensen jonger dan 80 jaar was dat 3 procent.

In de overige jaargetijden overlijden juist minder oudere mensen dan gemiddeld, behalve in de zomer als er sprake is van een hittegolf.


Bron: CBS

Wat zien we begin 2020?

In 2020 overleden er tot en met week 11 (9 maart tot en met 15 maart) gemiddeld 3 135 mensen per week, net iets minder dan in 2019 toen er in de eerste 11 weken gemiddeld 3 175 mensen overleden. Er was in de eerste weken van 2020 geen griep van betekenis en het was ook niet bijzonder koud.

In week 12 (16 maart tot en met 22 maart) is het aantal overledenen toegenomen tot 3 575. De stijging valt samen met het begin van de COVID-19-epidemie.

Op 27 februari 2020 werd de eerste positief geteste patiënt gemeld in Nederland en op 6 maart het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus (COVID-19). Op 11 maart heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-19-uitbraak tot pandemie verklaard.

Wat zijn de verwachtingen?
Bron: CBS

Wat zijn de verwachtingen?

Het CBS krijgt dagelijks berichten over sterfte binnen. Er zit doorgaans enige tijd tussen de feitelijke overlijdensdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. De overlijdensberichten worden wekelijks verzameld (op donderdag). Gewoonlijk is er op donderdag iets meer dan 80 procent van alle sterfgevallen binnen van de week ervoor. Deze informatie geeft dus een indicatie van het te verwachte totale aantal overledenen in die week.

Voor week 13 is een verdere toename te verwachten in het wekelijks aantal sterfgevallen. Het aantal binnengekomen overlijdensberichten na één week is 635 meer dan in week 12 en 1 175 meer dan het gemiddelde van de eerste 11 weken. De stijging vindt met name plaats in Noord-Brabant en Limburg. Uit week 12 is op te maken dat de berichten momenteel sneller binnenkomen dan gewoonlijk (het aantal binnengekomen berichten na één week is 87 procent van het totaal).

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE