nieuws

Facultatieve
Sponsors

Het nieuwe normaal in de uitvaartwereld: De drive-in uitvaart

17 april 2020


Onder strikte voorwaarden mogen er nu slechts 30 personen aan een uitvaartdienst deelnemen. Vanaf het moment dat de RIVM-richtlijnen, als voorbereiding op de ‘1.5 meter-samenleving’, worden versoepeld biedt Dunweg uitvaartzorg haar cliënten in de Amsterdam metropool regio een uniek nieuw drive-in uitvaartproduct aan.

Zodra er zich een corona overgangsfase aandient staat uitvaartondernemer Alexander van der Pijl klaar om op een 100% veilige wijze, voor minimaal het dubbele aantal gasten, uitvaart- of herdenkingsdiensten te organiseren. Met het nieuwe concept biedt hij, naast het momenteel toegestane aantal van 30 gasten, nog eens aan 48 extra gasten de gelegenheid om in dezelfde ruimte vanuit hun eigen auto een uitvaartdienst te volgen.

In aanloop op ‘het nieuwe normaal’ zullen de tijdelijke uitvaartlocaties al wel worden geopend voor kleinere uitvaarten. Op korte termijn zullen er vooralsnog ook drive-in uitvaartlocaties in resp. Utrecht en Den Haag worden geopend.

Optimale beleving

Optimale beleving

De stijlvolle wit ingerichte uitvaartruimtes worden standaard voorzien van een centraal podium en 30 comfortabele stoelen. Zodra de situatie dat toelaat zullen de ruimtes achter stoelen worden aangevuld met personenauto’s. Uiterlijk 30 minuten voor aanvang van een dienst, zullen bestuurders dan in hun auto’s op nauwgezette wijze naar hun parkeerplekken worden begeleid. De auto’s worden in verschillende rijen op 2 meter afstand van elkaar opgesteld. Wij verwachten vooralsnog dat er twee inzittenden per auto zullen worden toegestaan.

In elke locatie zal op het podium een baar voor de kist worden opgesteld. Daarnaast is er voldoende ruimte beschikbaar voor bloemen, eventuele sprekers, artiesten en een katheder. De locaties en podia zijn overal rolstoeltoegankelijk.

Ten behoeve van een optimale beleving voor de gasten wordt de aula voorzien van twee grote projectieschermen en verschillende ledschermen. Bovendien worden er overal professionele livestream voorzieningen aangebracht, om ook de onoverkomelijke ‘thuisblijvers’ zo optimaal mogelijk bij een uitvaartdienst te kunnen betrekken.

Alle uitvaarten worden onder de grootst mogelijke zorg en in nauwe samenspraak met de deelnemende uitvaartondernemers voorbereid en uitgevoerd. Hiervoor worden momenteel handleidingen en (veiligheid)procedures opgesteld en specifieke afspraken gemaakt t.b.v. mogelijke cateringvoorzieningen, noodzakelijk toiletbezoek, condoleance, traffic control, ontruimings- en/of calamiteitenmanagement.

Aansluitend aan de uitvaartdienst worden de overledenen in besloten kring gecremeerd of begraven.

Samenwerking

Samenwerking

In nauwe samenwerking met evenementenspecialist Eventerim|Special Projects en concept ontwikkelaar & audiovisueel specialist van Rossum Facilities is Dunweg uitvaartzorg, met haar vier vestigingen in Hoofddorp en omgeving, de eerste uitvaartorganisatie in Noord-Holland die haar cliënten drive-in uitvaarten gaat aanbieden.


Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE